Jest ktoś z rzeszowa

CZy jest na forum ktoś z rzeszowa ewentualnie okolic???? potrzebuje pomocy.

Reply to
Marcin
Loading thread data ...

Użytkownik "Marcin" snipped-for-privacy@wp.pl napisał w wiadomości news:de84ms$i7t$ snipped-for-privacy@news.telbank.pl...

A co trzeba? Piotr

Reply to
Piotr

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.