Java i I2C

Loading thread data ...

Micha³ schrieb:

w zalez.nos'ci od tego, jakie to ma byc' rozwia;zanie (komercyjne, czy nie) moz.na róz.nie do tego podejs'c'. Tak samo zalez.y, czy ma to byc' szybkie, czy Windowsowe. Najpros'ciej jest wzia;c' jakis' ma?y mikrokontroler, choc'by MSP430F2013 (na takim mam) i zrobic' z tego konwerter serial/I2C. 2013 nie ma niestety UARTa, wie;ce RS232 trzeba robic' piechty, wie;cej niz. 9600 kbps nie osia;gniesz. Moz.na bezpos'rednio na porcie równoleg?ym zrobic' driver I2C, ale Java moz.e sie; nie wydoic' z 400kHz. W MSC da?o sie;. Oprócz tego sa; jeszcze antyczne konwertery paralel/I2C serii PCF. Nazwiska nie pamie;tam, mam gdzies' drania w domu. Dajesz mu na wejs'cie 8 bitów równolegle a ten robi za I2C mastera i nadaje ?adnie do niewolników. To samo w druga; strone;. Mie;dzymordzie robisz tez. na porcie równoleg?ym. Potrzebujesz co prawda drivera by móc wysterowac' port drukarki z poziomu uz.ytkownika, ale duz.o teraz tego w sieci lez.y.

Waldek

Reply to
Waldemar Krzok

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.