Jaki dsPIC do nauki?

Witam

chciałem się nauczyć jakichś serii 18 i dsPIC, co wybrać z dsPIC? Bo z

18'tek wybrałem 18f4520, a z dsPIC nie wiem. A może też inną 18 wziąć. Za wszystkie rady z góry dziękuję.
Reply to
szlovak
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.