Forum elektroniki

Loading thread data ...

Dnia Thu, 22 Mar 2007 18:11:07 +0100, Remek napisał(a):

SOA#1 :)

Reply to
Jacek Maciejewski

In the darkest hour on Thu, 22 Mar 2007 18:11:07 +0100, Remek snipped-for-privacy@neostrada.pl screamed:

O. Dziêki. Nie zna³em tego wcze¶niej. Jedyny minus to przywitanie idiotycznym "Kompresja danych i formatowanie tekstu nie bêd± dzia³aæ poprawnie. Nale¿y zainstalowaæ przegl±darkê Internet Explorer 6.0 lub nowsz±. Czy chcesz to zrobiæ teraz?"

Po pierwsze primo - przecie¿ mam nowsz± - Opera 9.1. Po drugie primo - nikt nie zmienia przyzwyczajeñ dla jednej strony (nawet je¶li "³yknie" fa³szywkê o kompresji).

Reply to
Artur M. Piwko

Dnia Fri, 23 Mar 2007 10:22:20 +0000 (UTC), Artur M. Piwko napisał(a):

A ja mam Operę 8/54 i zadnych niespodzienek nie ma. Piwko, zmień sobie kodowanie z charset=iso-8859-1 na 2 :)

Reply to
Jacek Maciejewski

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.