data in a public application.

Hej,

Opis czytnika kart zbliżeniowych.

  • Reads the personalised ID-number of Mifare. (data in sector/block) and und my-d proximity ID-cards (SLE55R04, SLE55R16; data in a public application)

Nie rozumiem ,,data in a public application''.

Znalazłem w sieci specyfikację techniczną modelu SLE55R04, natomiast nic tam o public application nie ma (zdawało mi się, że może pewna część pamięci karty jest tak nazwana, ale nie wygląda na to.)

Taka fraza się nie gugla w ogóle, na grupie o tłumaczeniach nie uzyskałem odpowiedzi. Może ktoś z was wie, co to jest?

...help? TIA.

Reply to
Jarek Hirny
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.