czytnik kart chip

Bardzo Bardzo potrzebny progam dla Czytnika kart chip na 8051 (sembler),do kart asynchronicznych np. telefonicznych. Program ma pelnic proste funkcje sprawdzenie czy jest karta np. ATR i odczytanie danych.Schemat jest moge wyslac na @

Reply to
graficz
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.