Ciemny obraz w aparacie cyfrowym po przygnieceniu obiektywu...

Loading thread data ...
Reply to
Krzysztof Kucharski

A to dlaczego? one mają hybrydową migawkę z przysłoną... A CCD w trybie video feed nie potrzebuje migawki do pracy...

Reply to
Marek Lewandowski
Reply to
Krzysztof Kucharski
Reply to
Krzysztof Kucharski

Sorry, zrozumiałem, że obraz jest bardzo ciemny, ale jest, nieporozumienie :) Zgadzam się z tym, co napisałeś dalej, poszukałbym, czy nie ma na zębatkach znaczników "położenia zerowego" jak np. na mechanice magnetowidów bywa.

Reply to
Marek Lewandowski

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.