Bootloader w AVR i dłubanie w plikach bin

Witam!

Szyje bootloader do AVR przez UART. Używam gcc.

Bootloader przy starcie ma wyliczyć CRC pamięci FLASH i na podstawie tego decydować, czy odpalić kod, czy przejśc w tryb programowania.

No własnie.

Wykombinowałem to tak:

a) kod zwykłego programu generuje plik "bin" nadający się do wrzucenia prosto we flash b) kod bootloadera produkuje własny bin w górnej czesci pamięci c) zewnętrzne narzedzie dokonuje ich połaczenia dodatkowo wyliczając sumę "dolnej części" i umieszcza wszystko w pliku.

I to jest flash na pierwszy "raz".

Następnie prosukuje już tylko flashe z "dolną częscią" i CRC ładując je przez UART.

Teraz takie pytanie:

Zakładam, ze po 2 godzinkach pracy będę miał własny zestaw narzedzi do robienia manipulacji na plikach binarnych. Jednak zanim zaczne rzeźbić, proszę o informacje, czy przypadkiem ktoś już nie oferuje takich narzedzi. Spodziewam się możliwości:

a) sklejania i rozcinania plików b) liczenia róznych sum kontrolnych c) wstawiania ich do pliku w różny sposób (big/little endian).

Jesli nie ma nic takiego to ... pozostaje mi naskrobać samodzielnie ...

Reply to
Sebastian Bialy
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.