AVR DRAGON i VISTA 64 bit

Loading thread data ...

GREGOR denied rebel lies:

Sorki, że się podpinam: jak wygląda sprawa w Linuksie? Szczególnie chodzi mi o upgrade firmware'u (ponoć wypada o robić, jako że to młody projekt jest - prawda to?). Zastanawiam się nad zakupem, ale po tym jak się sparzyłem na AVRISP mk II wolę zachować ostrożność...

Reply to
MoonWolf

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.