TV JVC Type AV 28FX 12 EN

Beste specialisten,

Ik heb volgend probleem. TV merk JVC model AV-28FX 12EN waarbij af en toe het beeld verspringt. Meestal gebeurt dit vrij snel na het inschakelen van de TV. Soms is het beeld zo )beeld( en soms lost het beeld op gelijk een lont. Is dit een bekend probleem ?? Heb al de verticale eindrap gesoldeerd. Kan dit te maken hebben met een capaciteitje in de AFC-regeling ? Processor ? Wie weet raad ?

Groetjes Tommy

Reply to
TOMMY
Loading thread data ...

TOMMY schreef in berichtnieuws snipped-for-privacy@posting.google.com...

Stuurtrafo van de lijneidtrap doorsolderen? Oost/west modulator trafo's opnieuw solderen?

Reply to
Henk van den Hof

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.