Sony KV29C1D - beeld paar seconden wel, paar seconden niet

Hallo, ik heb hier een Sony KV29C1D kleuren TV met het volgende probleem: beeld is een paar seconden weg, komt dan weer een paar seconden, beeld weer paar seconden weg, etc, hij staat als het ware te "knipperen". Geluid blijft wel continue goed. Ik heb de printen en de tuner gecontroleerd op slechte solderingen, maar dit heeft niks opgeleverd. Heeft iemand nog een idee? Groeten, Klaas

Reply to
Klaas
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.