probleem video jvc hr-v600

In de voeding van deze videorecorder is een zenerdiode gesneuveld. De printopdruk is D5204 en op de zener zelf is niets meer te lezen. Wie kan mij helpen aan de juiste waarde van deze zener, ik zou er zeer mee geholpen zijn.

John

Reply to
john
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.