Slecht beeld tv

Hallo, Ik heb een vraag over mijn tv, een Sharp van ongeveer 2 jaar oud. Ik kijk met kabel van Multikabel en het valt op dat er soms van die trillende, horizontale strepen in het beeld zijn. Vooral in een donker gedeelte zijn ze goed te zien. Het is niet altijd en ook niet bij alle zenders, het lijkt wel alsof het alleen maar gaat om de publieke zenders. Het gekke is als ik het programma ga bekijken via de video, de strepen weg zijn. Iemand enig idee wat kan zijn? Een of andere kabel of gewoon een slechte tv? Vast bedankt voor de reacties, Trudy

Reply to
Trudy
Loading thread data ...

Als hte op de video wel goed is zou hooguit hte stukje kabel van video naar TV niet goed zijn. Controleer of het goed vast zit, even de pluggen heen en weer bewegen-tijdelijk andre kort stukje kabel ertussen.

Wat ook kan is dat je TV wordt overstuurd op VHF. Sluit m eens even direct op de kabel aan, zonder de video ertussen dus.

Het enige andere dat ik kan bedenken is slechte filtering/selectiviteit.

De publieke zenders zitten vaak op VHF en daar worden alle kanalen gebruikt, waar op UHF kanalen worden overgeslagen.

Reply to
Ruud Poeze

kijk

zijn ze

wel

weg

De kabels zitten goed vast en een nieuwe gaf hetzelfde effect. Wat wel hielp was de kabel direct op de tv aansluiten, de strepen waren weg. Dus dan is de tv overstuurd? Wat betekent dat en, belangrijker, wat kan er aan gedaan worden? Voor de zekerheid heb ik even een andere video aangesloten maar dat maakte niets uit. Trudy

Reply to
Trudy

Het zou kunnen dat het signaal dat uit de videorecorder komt interfereert met bepaalde zenders met de strepen als gevolg. Multikabel zal ongetwijfeld een kanaal hebben aangewezen als videokanaal, waarop je je videorecorder het beste kunt afstemmen. Het gaat dan om het 'zendertje' dat in de videorecorder zit en waar je TV op is afgestemd. Kijk even op het 'infokanaal' van Multikabel welk kanaalnummer er wordt geadviseerd en stem zowel de videorecorder als de TV af op dit kanaal. In je manuals staat hoe dit moet. Succes, Wim.

Reply to
WimH

Niet erg waarschijnlijk omdat dat video-kanaal zich in het UHF gebied bevindt. Het ging hier juist om storing vd publieke zenders en die zitten meestal op de VHF kanalen. ruud

Reply to
Ruud Poeze

Multikabel

waarop

afgestemd.

wordt

kanaal.

meestal

Als ik op

formatting link
in de frequentielijst TV kijk, dan zie ik dat het aanbevolen videokanaal 36+ (592 MHz) is. Animal Planet zit op kanaal 62+ (800 MHz). 800 - 592 = 208 MHz, precies de frequentie van Nederland 1 op kanaal 10--. Zo'n zelfde rekensommetje gaat ook op voor de andere publieke zenders. Door het bijstellen van de outputfrequentie van de videorecorder kan het mengprodukt misschien zo verschoven worden dat de hinderlijke strepen verdwijnen. Het verminderen van de output van de videorecorder zal waarschijnlijk niet kunnen. Een verzwakker kan dan mogelijk helpen. Een andere optie is de ingangsversterker van de videorecorder, indien aanwezig, anders in te stellen. Van 'high' naar 'low' of andersom. Wim.

Reply to
WimH

videokanaal,

het

zitten

Bedankt mannen, ik ga kijken of me dat lukken wil. De frequentielijst was ik al nagegaan, er zit maar 1 videokanaal op en daar was ie op afgesteld. Ik ga kijken of ik wat met de outputfrequentie kan doen... Groeten, Trudy

Reply to
Trudy

Op heel veel (nieuwere) videorecorders kun je de modulator ook helemaal uitschakelen. 99% van de mensen gebruikt dat ding immers toch niet meer omdat die via de Scart kabel naar de video kijken. Scheelt een hoop ellende en storing.

André-Hessel

--
Antispam: Remember to remove the 'y' character from
          my address to email me. (Replace 'yjensma'
 Click to see the full signature
Reply to
André-Hessel Jensma

Het is echt niet de videorecorder. Met die theorie zou maar 1 kanaal gestoord worden. Ik heb dat zelf nog nooit bij de hand gehad, wel vaak storing vd video op de UHF kanalen. Het gaat om storing om meerdere kanalen. Dus kijk nog maar eens naar mijn tips van een paar postings geleden. ruud

Reply to
Ruud Poeze

frequentielijst was ik

afgesteld. Ik ga

toch

Scheelt

video

Als het niet veroorzaakt wordt door de videorecorder zouden de strepen niet verdwijnen als Trudy hem er tussenuit haalt. Ook een tweede videorecorder levert hetzelfde verschijnsel op. Oversturing lijkt het dan ook niet te zijn, want dan zouden beide recorders iets mankeren. Nee, ik blijf er bij dat het mengprodukten zijn. Mijn rekenvoorbeeld toont dit ook aan. Door menging van het videorecorder-signaal met andere zenders ontstaan de strepen bij de andere publieke zenders. Wim.

Reply to
WimH

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.