Quttravox II, kort overgaan telefoon

Sinds kort gaan de telefoons die aangesloten zijn op mijn quattrovox II centrale nog maar heel kort over. Elke 'rinkel' duurt erg kort en de pauzes zijn veel langer (totale periode lijkt gelijk gebleven).

Eerst dacht ik dat het aan de programmering lag omdat een 18 maanden oude peuter kort daarvoor flink met de telefoon had gespeeld. Maar in het boekje kan ik geen andere instelling vinden dan verschil maken tussen intern en extern. Het probleem treed echter bij beide op.

Ik heb de centrale nog niet open gehad, maar misschien dat iemand dit probleem bekend voor komt?

--
Stef    (remove caps, dashes and .invalid from e-mail address to reply by mail)
Reply to
Stef
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.