PANASONIC video

Een video toestel van het merk PANASONIC type NV-HD100EC vertoont gebreken. Als de videoband wordt aangenomen weigert hij enkele funkties, zoals niet links of rechts spoelen, soms geen play en soms weigert de eject toets, de fouten zijn onregelmatig, heeft iemand ervaring met dit toestel ?

Wilfried

Reply to
wilfried tielemans
Loading thread data ...

Komt er geen foutcode op het display te staan?

Bij diverse modellen is het spindeltje op de inrijgmotor gebroken, dit is te zien als een heel klein haarscheurtje op het spindeltje, en je kunt hem er met de hand dan vanaf halen.

Groeten Peter

"wilfried tielemans" schreef in bericht news:1oO4b.13882$ snipped-for-privacy@phobos.telenet-ops.be...

--
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
 Click to see the full signature
Reply to
eddumokweer

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.