LCD display

het is me gelukt om op een lcd- display van 1 regel met 16 karakters een text te schrijven, alleen verschijnen enkel de eerste 8 karakters. heeft iemand enig idee wat er nog fout zou kunnen zijn? hoe komt het dat op de volgende 8 geen text verschijnt? iemand enig idee? chipset v/h LCD is een HD44780A00

Reply to
wim
Loading thread data ...

Er ziten een 'gat' tussen 8 en 9, de positites 9 .. 16 zitten op adressen 0x40 .. 0x47.

Wouter van Ooijen

-- ------------------------------------

formatting link
PICmicro chips, programmers, consulting

Reply to
Wouter van Ooijen (www.voti.nl

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.