Jvc tv

Ik heb een tv van het merk jvc en het type is AV21H1E. Het probleem is dat zodra ik de tv uitzet met de aan/uit knop op de tv, dus niet standby, dat de tijd die je in de tv kan instellen weg is. Zit er in de tv een batterij die het misschien heeft begeven? Zo ja, is die makkelijk te vervangen? Als het niet al te klein is dan is eventueel solderen geen probleem. Heeft dit type tv nog eventueel andere voorkomende klachten na diverse jaren, deze tv is ongeveer 12 jaar oud.

Gijs

Reply to
Gijs
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.