JVC receiver

Mijne heren,

gevraagd: ik heb een JVC receiver type: RX-555 BK het probleem is dat het display wordt aangestuurd door 2 micr-controllers. De ene helft(rechts) werkt prima te weten tuner zoekt,frequenties worden goed aangegeven enz.Luister ik met een signaalvolger,dan heb ik signaal tot aan de ingang van ic LA 3401 (ic 171), maar er komt niets uit, hetzelfde als ik een CD speler aansluit, signaal tot aan de ingang van ic TC 9162N (ic

391). Voedingsspanningen zijn goed, zekeringen en eindtrappen ook. Volgens mij is de controller defekt de ic 441 MN17861 JSK. Vraag heeft iemand een slooptoestel en wil mij de print verkopen waar deze 2 controllers op zitten typenr. print ENB-060-1. De 2 lampjes achter het display heb ik vervangen, 1 was defekt.

Groeten a.tabbers@home .nl

Reply to
a.tabbers
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.