1225G voeding is uitgevallen

mijn samlex 1225G voeding is na een stroomstoring gestopt. Ik zoek het schema van, of tips over, dit apparaat.

Reply to
GeeKaa
Loading thread data ...

meestal is dat een elco die niet goed meer is, maar onder spanning geen belemmering is voor het functioneren van de voeding. alleen het starten is een probleem. kijk of er een elko bol staat, vervang die. met een beetje geluk gaat i weer.

Reply to
tuinkabouter

Ik ga op zoek. Bedankt.

Reply to
GeeKaa

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.