X10-relatert

X10 komuniserer på lysnettet, nemelig i det korte tidsrummet når nettet er uten spenning på grund av vekselspenningens nullgjennomgang. Det er valgt slik for å ungå mest mulig støy; jeg er blitt fortalt at mesteparten sv støyen legger seg på toppen av sinuskurven.

Jeg antar at el.nettet er adskillig "renere" nå en det var den gang på

70tallet da systemet ble introdusert.

Vis vi nå tenker oss å utvide komunikasjonsvinduet, lat oss si, til vekselspenningen er under på 24V. Vis vi samtidig øker kominikasjonshestigheten 200 baud og modulasjonspenningen til 1 volt. (Økt signal/støy)

Da kunne vi øke meldingslengden fra 1 til lat oss si 3 bytes: 1 byte adresse, 2 bytes data.

I en bok fra 1994 leser jeg at det lovlige komunikasjonsbåndet er fra 95

- 148 Hz, og at modulasjonsnivået er 631mV.

Er disse begrensningene fortsatt gjeldene?

Jeg har hørt om barnevaktersom komuniserer via lysnettet.

HM

Reply to
Harald Mossige
Loading thread data ...

Harald Mossige skriver:

Jeg tror at det er blevt langt værre.

Switchmodeforsyninger og lysdæmpere er blevet meget mere udbredte, end dengang.

Klaus

--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
     Min egen hjemmeside nu med nyt domæne http://www.moppe.dk
 Click to see the full signature
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

Klaus D. Mikkelsen skreiv:

Vi har trosfrihet, men i mange tilfeller er det mest rasjonellt å vite, f.eks. hvilke regler vi har å forholde oss til.

Sikkert, men reglene for emitert støy er samtidig innsnevret.

HM

Reply to
Harald Mossige

Jeps, men i 75 var de fleste forbrugere induktive, eller ohmske.

Klaus

Reply to
Klaus D. Mikkelsen (google gro

Eller sveising

Lat oss heller legge bort krangelen denne synsingen og heller konsentrere oss om eventuelle endringer i regelverket.

HM

Reply to
Harald Mossige

Harald Mossige wrote in news:4acd689a$0$26329$8404b019 @news.wineasy.se:

Jeg mener at de fleste "nyere" systemer udnytter noget som nærmest er HF- radio, f.eks. "HomePlug". Man anvender spread-spectrum systemer, som finder de i dette øjeblik mest støjfrie frekvensområder samt en masse fejlkorrektionsalgoritmer.

De vil typisk bruge langt mindre modulationsniveauer men langt bredere frekvensspektre.

Måske er det den retning, du skal kigge i?

Mvh. NKJensen

Reply to
Niels Kristian Jensen

Niels Kristian Jensen skreiv:

Nei. Jeg ønsker bare å utvide X10 konseptet noe, litt mer informasjon pr. pakke, 2 - 4 bytes pr pakke. Litt høyere baudrate, oppmot 300 baud, litt høyere modulasjonspenning for å kompansere for høyere spenning i nullgjenomgangsvinduet.

De "forskrifter" jeg kjenner, gir ingen muligheter, slik jeg ser det, men muligens er forskriftene endret, eller at jeg ikke kjenner de fullstendige forskriftene.

HM

Reply to
Harald Mossige

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.