The PowerPot

'The PowerPot' er til gruppens oplysning ikke godt gras men en 5 watts usb +5Vdc generator.

Det nye her(for mig) er at den benytte en mængde vand som "afkøling" masse.

formatting link
The PowerPot® is a lightweight thermoelectric generator that converts heat into DC electrical power. Simply add water to the pot and place it on a heat source appropriate for boiling water. 149$

Hvor denne model bruger luft afkøling/ventilator

formatting link
Termoelektrisk Generator - oplad din mobil fra bålet DKK.1.900,00

En DIY model som kun forsyner en blæser motor.

formatting link
ThermoElectric Generator powered by a Candle.

Er der ikke nogen i nu, der har konverteret deres køletaske's peltier element til en usb oplader, så man ved hjælp af en liter vand, nogle gamle aviser og en æske tændstikker kan få opladet sin iphone :-)

Jan Rasmussen

Reply to
Jan Rasmussen
Loading thread data ...

Hvad med en øldåsegenerator - mangler kun en elmotor?:

Soda can Stirling engine - 860 rpm:

formatting link

-

Fast and Easy Can Stirling Engine Tutorial Part 1

formatting link

Fast and Easy Can Stirling Engine Tutorial Part 2

formatting link

/Glenn

Reply to
Glenn

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.