Temperaturmåler til PC

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej...
Efter et forgæves forsøg med et indlæg i dk.edb.hardware forsøger jeg mig
her:
I forbindelse med opsætning af det webcam kunne jeg godt tænke mig at måle
udendørstemperaturen og medsende denne sammen med webcam'et billede.
Hvordam griber jeg den an...
Hvor får jeg temperaturmåleren fra ? - Og hvordan får jeg "puttet" målingen
ind i PC'en ?
Hvordan får jeg "medsendt den" (hører måske til under software) ?

Findes der evt. byggesæt ?
- Slutteligt skal projektet ikke koste en mindre strandvejsvilla...

Go' wekend
JørgenRe: Temperaturmåler til PC

Quoted text here. Click to load it
målingen
Quoted text here. Click to load it
Hej

Kig her.: http://www.lancos.com/webtherm.html


--
Med venlig hilsen
Brian Østergård[OT?]Re: Temperaturmåler til PC
Quoted text here. Click to load it
[Off Topic]


I mangel af zener dioder har jeg lavet det med alm. dioder i serie, og det
virker også!
(Der er ca. 0,6-0,7V spændingsfald på en alm diode)


BrianRe: Temperaturmåler til PC
Quoted text here. Click to load it
sæt en smt 160-30 drekte på printerporten


--
CalleRe: Temperaturmåler til PC

Quoted text here. Click to load it

Hmm har du et diagram og evt. et progam som skulle kunne håndtere det ?
mvh
allanRe: Temperaturmåler til PC
Quoted text here. Click to load it

det kræver ku et par linier i f.eks turbopascal, den skal bare have 5V og
stel, og det sidste ben ind på et af LPT's indgange, så kører det.
her er et der logger 3 følere med tidsangivelse, og gemmer det i en
kommasepareret fil, som kan åbnes med f.eks. excel:

uses
  dos,crt;
var
  fil:text;
  lpt_port,h,m,s,hund,y,mo,d,dow:word;
  t1,t2,t3:real;
  navn,husk:string;

function zero(ind:word):string;
var
  n:string;
begin
  str(ind,n);
  zero:=n;
  if Length(n) = 1 then zero := '0' + n;
end;

function ur:string;
begin
  GetTime(h,m,s,hund);
  ur:=zero(h)+':'+zero(m)+':'+zero(s);
end;

Function smt(x:byte):real;
Var
  ioh,i:longint;
Const
  mask : Array[1..3] Of integer = ($08,$10,$20);
Begin
  ioh := 0 ;
  For i := 1 To 65000 Do ioh := ioh + (port[lpt_port+1] and mask[x]);
  ioh := ioh div mask[x];
  smt := ((ioh/65000) - 0.32)/0.0047;
End;

begin
  clrscr;
  lpt_port := MemW[$40 : 6 + 1 * 2];
  port[lpt_port]:25%5;
  getdate(y,mo,d,dow);
  navn:=zero(d)+zero(mo)+copy(ur,1,2)+copy(ur,4,2);
  assign(fil,'c:'+navn+'.csv');
  rewrite(fil);
  gotoxy( 3,3);
  writeln('Tid       Sensor 1     Sensor 2     Sensor 3');
  writeln(fil,'Tid,Sensor 1,Sensor 2,Sensor 3');
  close(fil);
  repeat
  t1:=smt(1);
  t2:=smt(2);
  t3:=smt(3);
  append(fil);
  write(ur);
  write(t1:11:2);
  write(t2:13:2);
  writeln(t3:13:2);
  writeln(fil,ur,',',t1:0:2,',',t2:0:2,',',t3:0:2);
  close(fil);
  husk:=copy(ur,4,2);
  repeat
  if keypressed then halt;
  until copy(ur,4,2)<>husk;
  until keypressed;
end.

--
CalleRe: Temperaturmåler til PC


Quoted text here. Click to load it

wauv snilt , men skal men ikke have en compiler til en halv million
for at bruge det ?

mvh
allanRe: Temperaturmåler til PC
Quoted text here. Click to load it
nej der findes flre gratis delpi på nettet Borland har f.eks en side hvor
man kan hente de gamle versioner gratis.


--
CalleRe: Temperaturmåler til PC
Quoted text here. Click to load it

det var nu turbo pascal jeg mente ver. 5.5 kan hentes gratis her
http://community.borland.com/article/0,1410,20803,00.html

--
CalleRe: Temperaturmåler til PC

Quoted text here. Click to load it
Takker vil kikke på det
Mvh
AllanSite Timeline