relay-krets

Er det moen som kan hjelpe meg med å lage en relay-krets der relay-et slår in i 3 sek og slipper i 30 sek, en syklus-krets tenkte jeg.

--
Hilsen
StEiN-OvE BrAtThAmMeR
Reply to
Stein-Ove Bratthammer
Loading thread data ...

Det kunne nemt laves som en AMV der styrrer rel=E6et.

Reply to
klaro

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.