Logik kreds, hvilken til denne funktion?

Hej igen....

Jeg har to signal ben. Disse ben kan have flg status:

  1. 0 0
  2. 1 0
  3. 0 1
  4. 1 1

Jeg skal trække 3 udgange på disse 2 ben.

det skal gerne være som flg:

  1. 0 0 ingen udgange høj
  2. 1 0 udgange1 høj.
  3. 0 1 udgang 1+2 høj
  4. 1 1 udgange 1+2+3 høj.

Udgangene trækkes af feks en ULN2003.

Men hvordan laver jeg nemt indgangsdelen, så jeg får dekodet min binære kode til min "udgangskode". Findes der en velegnet IC, gerne cmos?

Mvh Henrik

Reply to
Henrik Mortensen
Loading thread data ...

kode

En TINY11?

HM

Reply to
Harald Mossige

Hej

Umilbart tænker jeg lige på en 2 til 4 lines dekoder, hvor så man fra pin 2 til 1 sætter en diode og fra pin 3 til 2 også en diode.... Husk modstand i serie med signalet inden dioderne, hvis ikke de fås med open collector...

hvis ikke der bruges germanium dioder kan spændingen på udgang 1 være noget lav ved "1 1" kombinationen....

Disse signaler kan jo bufferes med en bd547 :) eller måske noget smart med den 2003 kreds...

Kasper

Reply to
Repzak

En AND og en OR eller en AND + 2 dioder. Bemærk at udgang "2" relaterer dirkete til indgang "2"

--
Jeg kan virkelig ikke se, hvad det skulle betyde, at forbinde en 0,1 mm X 1
mm tin-fyldt kobberbane i ét apparat med en anden 0,1 mm X 1 mm tinfyldt
 Click to see the full signature
Reply to
Ole Geisler

Hej Henrik,

Fx. 74HC138 (3 to 8 line decoder) eller 74HC139 (Dual 2 to 4 line decoder).

--
Venlig hilsen,
Søren
 Click to see the full signature
Reply to
Søren

kode

B A z1 z2 z3

1 0 0 0 0 0 ingen udgange høj
  1. 1 0 1 0 0 udgange1 høj.
4 1 1 1 1 1 udgange 1+2+3 høj. 3 0 1 1 1 0 udgang 1+2 høj

z1 = A+B z2 = A z3 = A*B

CD4572UB klarer jobben

HM

Reply to
Harald Mossige

Sandhedstabel:

-------------- A B Out1 Out2 Out3

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Boolsk udtryk:

-------------- Out1 = A OR B Out2 = B Out2 = A AND B

Se dette link, for at se hvordan det kan realiseres med almnindelig CMOS gates. (4071 indeholder 4 stk OR gates, og 4081 indeholder 4 stk AND gates.)

formatting link

Mvh Søren Friis

Henrik Mortensen wrote:

Reply to
Søren Friis

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.