Laptop som diktafon?

Er det rimelig enkelt å bruke ein laptop som diktafon: Mic -> lydkort -> MP3 -> minnepinne?

Hvor lang opptakstid får jeg på en 1GB minnepinne?

Eg behersker nødvendig digitalteknikk, og jeg tenker meg:

1 - 8 mick, og jeg vill velge ut en mic som aktiv og tenna en grøn led for den mic-en og tenne en rød for alle de andre. Jeg velger den aktive mic fra et panel. Jeg ønsker også å markere hvilken mic som er aktiv på den ledige kanalen, eller på annen måte. En pilottone fra panelet, eller bedre forslag?

Jeg tenker løsningen: Mic -> LM324 -> CD4051 -> LM324 -> lydkort. 9V bateridrift skulle passe?

Synes den løsningen grei?

Jeg ønsker at en eller annen rabler ned et enkelt (prinsipp)skjema med komponentverdier.

HM

Reply to
Harald Mossige
Loading thread data ...

Harald Mossige skrev:

// Hej Harald LM324 er ikke et godt valg til audio, da udgangstrinet kører rent klasse B (cross over dist). LMV324 (lavspændingsudgaven) er et bedre valg.

Mvh. Bjarne L.

Reply to
Bjarne L

Bjarne L skreiv:

Eg plukker av dei kretsane eg har, tross alt, det er ikkje snakk om HiFi-kvalitet. Eg kan velga 741, CD4049, TLC27L4, men alle har sine praktiske ulemper.

HM

Reply to
Harald Mossige

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.