Hvorfor kører de så videre?

formatting link

Hvorfor kører de chauffører videre i bussser, hvor de ikke kan se ud af ruderne? Hvis det er et reelt problem, så burde enhver ansvarlig person med et erhvervskørekort, da parkere lortet og meddele, at det duer ikke og der bliver ikke kørt før det bliver lavet om.

Man kunne evt. begynde med at slukke det lys, der giver genskinnet indtil der findes en anden løsning.

--
Leonard
Reply to
Leonard
Loading thread data ...

2

af

Mener du at der skal findes en elektronisk l=F8sning?

Hilsen Kim

Reply to
Kim Christensen

Stød i sædet måske. nej, postet i forkert gruppe, sendte cancel så hurtigt som muligt og håbede at ingen gad svare ...

--
Leonard
Reply to
Leonard

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.