Hvilken spændings regulator er det?

Hje, jeg har kigget de steder, jeg selv kan komme i tanker om, men ikke fundet svaret.

På et print, jeg har til service sidder en LDO serieregulator, der lav er eet eller andet om til 3.3Volt. Den er i SOT23 med 5 ben. Den er mærket "ALF6L". Hvad er det for een? Hvem laver den?

Bo //

Reply to
Bo Bjerre
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.