HJÆLP til PIC fælles udgang/indgang

Hvordan klarer man rent 'elektrisk' på 'en gang' at bruge en port

1) som UDGANG til at drive et LED-segment 2 som indgang at teste et tryk på en knap

Se i diagram og nærmere forklaring i binaer.dk

Jag har ellers fået det til at virke, men det ser IKKE særlig snart ud at f.eks. en FRYS-knap på f.eks. porten til a-segmentet fryser et 4-tal og det så bliver til et 9-tal !

Det sker jo fordi knappen også er trykke ind når porten virker som udgang - jeg HAR prøvet med forskellige størrelser af R3 (se diagrammet i binaer.dk) og faktisk skal R3 =0 (eller for lille til at slukke LED-segmentet) for at porten kan 'se' at der trykkes på knappen.

Hilfe - hvordan løses dette ?

Mvh KS

Reply to
KS
Loading thread data ...

Så forstår jeg bedre du ikke kan få det til at virke, jeg troede at du multiplexede flere cifre.

Dvs. din lysdiode ikke går direkter til plus, men via en transistor, som så er slukket, når du aflæser tasten.

Du kan se et multiplexet drive på

formatting link
(Vælg diagram). Med 14 MPU ben styrer jeg 4 stk 7 segment cifre (med komma),

8 lysdioder, 4 trykknapper. Selvfølgelig har jeg variable lysstyrke (Lidt software styring).

Her bruger jeg dog en lidt anden måde at læse tasterne på og jeg bruger mere end 5 volt til displayet.

Reply to
HKJ

"HKJ" skrev i en meddelelse news:cims6c$2fts$ snipped-for-privacy@news.cybercity.dk...

Det GØR jeg også men jeg har ikke tegnet det i diagrammet.

Jeg tænder en transistor af gangen ... så det ER vel multiplexing eller hva' ?

komma),

Det prøver jeg at kigge på - og se om jeg kan stjæle nogle ideer ;-/

Tak igen for din indsats.

Mvh KS

Reply to
KS

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.