Hjælp-- Ny Sony CD-løbeværk vil ikke fungere

Har for flere dage siden monteret et splinternyt Sony løbeværk KSM-213 ccm i Sony sammenbygget enhed CDF-Z110

Når der startes, viser displayet ooo og en pil, som angiver startordren.

Efter 3 sec. forsvinder pilen- og der står nu kun ooo

Cd skiven, har da på intet tidspunkt bevæget sig

Radiodelen spiller perfekt

Gode råd og anvisninger modtages med stor tak( synes næsten jeg har prøvet alt)

Venlig hilsen Ejnar N

Reply to
Ejnar Nielsen
Loading thread data ...

- Og du har fjernet den statiske beskyttelses-lodning på laseren???

Lars / Viborg

--

 - Se vores nye hjemmeside på www.sound2vision.dk
Reply to
Lars Nielsen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.