Et USB projekt

Jeg har købt et par af de sparre stikdåser i Fakta som skal forbindes i computerens USB port, og derved slukker når computeren slukker.

Men jeg har en del ting som kører på netværk, Router, moden, printer og netværksboks til printer. Disse ting skal jo være tænt hvis bare en pc i mit netværk er tænt.

Kan det ikke lade sig gøre at lave en "USB samle boks" En boks som kan tilsluttes 2 pc'er og derefter stikdåsen, så det får den effekt at bare den ene maskine er tænt så er stikdåsen det også???

V.H. Brian Ravnborg

Reply to
Brian Ravnborg
Loading thread data ...

den

Hey

Må kunne lade sig gøre hvis du tager 2 usb lednigner og så klipper den ene ende af, så du har stikket der skal i pc'en, derefter finder du de 2 ledninger med gnd og +5V, gnd til gnd, til gnd i skinnen.

de 2 +5 volter fra usb porten sætter du på hver en 1n400x med anoden mod komputeren (den ende uden stregen) og så forbinder du de 2 andre ender katoden til +5v på skinnen

(regner med den bare bruger de 5 volt )

Cheers

Kasper

Reply to
Kasper

Hej Brian

Er det ikke den type der er ulovlige ifølge stærkstrømsbekendtgørelsen ? se:

formatting link

Mvh Allan

Reply to
Allan Juhl Kristensen

Husk lige at sætte jordlending på de 2 computere, så du ikke udligner stel potentielet over usb porten

Kasper

Reply to
Kasper

formatting link

Ikke nødvendigvis, de seneste jeg har set ( i FAKTA) havde usb ledningen ført ud i et separat hul i siden - og så skulle det være OK

/carsten

Reply to
Carsten Holck

formatting link

Nej, det kommer helt an på hvordan den er udført

--
Calle
Reply to
Calle.

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.