Bredden af et notch-filter?

Greetings!

Jeg hader det når kammerater stiller gode spørgsmål :-)

Fik flg. spørgsmål: Hvor bredt (smalt) er et 10. ordens notch-filter på 19kHz?

Jeg kender jo godt stejlheden, men ved ikke hvor meget der medtages udover de 19kHz.

--
Mvh
Jesper Poulsen
Reply to
Jesper Poulsen
Loading thread data ...

Normalt er det 3dB bredden, man opgiver på et filter, så det er vel 19kHz ?

Når Du kender stejlheden, kan Du beregne hvad bredden er ved -x dB ...

Bo //

Reply to
Bo Bjerre

Et notch-filter er jo et båndstop-filter - så hvor bredt er det bånd der stoppes?

formatting link
formatting link

Sikkert nok. Hvis jeg vidste hvordan havde jeg ikke spurgt her :-)

- Kan du hjælpe mig lidt på vej?

--
Mvh
Jesper Poulsen
Reply to
Jesper Poulsen

Jesper Poulsen skriver:

Hvad er stejlheden ?

Klaus

--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
 Click to see the full signature
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

Økseskaft!

Det vil si: Jeg tror at det er en oppgave for et simuleringsprogram. Jeg vet at "twin T" filteret er et meget skarpt filter. Jeg kjenner ikke noe (gratis) simuleringsprogram som mestrer den oppgaven, men har saktens ønsket meg et slikt program i mange år.

Jeg håper at noen er istand til å peke på slikt program.

HM

Reply to
Harald Mossige

det kaldes Matlab... :o)

--
mvh
Rasmus
 Click to see the full signature
Reply to
Rasmus M. Jensen

Jeg vil anbefale dig at læse kapitel 4 - filtre (side 207-270) i nyeste udgave af elektronik ståbi... der finder du alle de formler du har brug for... men hvorfor ikke starte med at definere filterets båndbredde og derudfra finde ordnen => det er sådan man normalt gør... måske kan du nøjes med langt mindre orden...

kender du filterets Q? så får du båndbredden ved (2*pi*f)/Q

--
mvh
Rasmus
 Click to see the full signature
Reply to
Rasmus M. Jensen

Fordi det er ikke mit projekt. Jeg er bare blevet spurgt efter båndbredden.

Her er hvad han yderligere oplyste om sagen: "IEM.... (In-Ear Monitor). Det kører med en pilottone på 19 kHz, og de anbefaler man indsætter et 10. ordens notchfilter på netop 19 Khz i signalet for at det ikke skal forstyrre pilottonen"

--
Mvh
Jesper Poulsen
Reply to
Jesper Poulsen

60dB/oktav.
--
Mvh
Jesper Poulsen
Reply to
Jesper Poulsen

så lav et bodeplot af filteret... så kan du finde båndbredden...

--
mvh
Rasmus
 Click to see the full signature
Reply to
Rasmus M. Jensen

Jesper Poulsen skriver:

Altså kender du tilnærmelsesvis også bredden ved -3 dB, når den er -60 db/oktav eller - 60 dB ved henholdsvis 9,5kHz og 38 Khz.

Klaus

--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
 Click to see the full signature
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

Ja, jeg er ikke rigtigt frisk... :-)

--
Mvh
Jesper Poulsen
Reply to
Jesper Poulsen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.