Blåtann.

Dersom jeg kjøper en tilfeldig "blåtann-enhet", f.eks. en "løpesensor": Vill jeg i såfall være istand til å "motta" dataene fra den med en "ACER ASPIRE" og standard SW.? Eller må slike system betraktes som "lukkete system"?

HM

Reply to
Harald Mossige
Loading thread data ...

Den 17-06-2011 21:14, Harald Mossige skrev:

Hvis ikke, opfylder dimsen ikke protokollen for blå tænder.

Det skal foregå på den måde at du tænder bewgge enheder. På den ene laver du så en søgning, hvorefter den skal dukke op på en forbindelsesliste. Den enhed du vælger ud, forlanger så en kode for at etablere forbindensen. Den kode kan du have valgt, eller på noget udstyr er det en fast kode (svjv 4 cifre) som du kan se i manualen. Når man har indtastet re kode, etableres forbindelsen.

//finn

Reply to
Cykelsmeden

Hej Finn

Men derfor er det jo ikke sikkert at man kan læse de data der overføres af den.

--
Mvh
Max
Reply to
Max

Den 18.06.2011 09:57, skreiv Max:

Betyr det at jeg leser "ingenting", eller betyr det at det jeg leser er "uforståelig", udokumentert eller kryptert?

HM

Reply to
Harald Mossige

Den 18-06-2011 11:02, Harald Mossige skrev:

Mnææ! Det jeg tror Max mener, er at enhederne selvfølgeligt "skal forstå" hinanden. Klart at der ikke er nogen mening i at forbinde en BTmus med en BTmobiltelefon :-) Men eks. et kamera kan overføre billeder til en Mobiltelefon, eller en mobiltelefon kan overføre mail til en computer. Der er flere måder at koble eks. telefonen sammen med computeren: modem, trådløs mus, overførsel af filer, synkroniseriing af mail oma. Ikke alle enheder kan alle tjenester.

//finn

Reply to
Cykelsmeden

Hej Finn

Ja, et er den protokol BT bruger for at overføre data, noget helt andet og BT uvedkommende er at forstå de data der overføres.

--
Mvh
Max
Reply to
Max

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.