AVR 90S8535 problem med indbygget ADC

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej jeg har problemer med min micro controler
jeg er ved at lave en programstump der indlæser fra ADC 1!
meningen er at resultatet skal lægges ud på portB.

Desværre vil AVRstudio ikke accepterer linierne

"mov r17, adcl"
"mov r31, adch"

hvad har jeg gjort galt. Hvis du finder andre fejl tager jeg imod med tak.

Venlig hilsen
Steen Heide


                                   program
-----------------------ooooooooooo-----------------------

.include "8535def.inc"

.cseg
;Initialisering af interupt vektorer
.org 0x00
rjmp main
.org ADCCaddr
rjmp qrt

;setup af porte
port:
ldi r16, $ff
out ddrb, r16

ldi r16, $00
out portb, r16

;setup af analog converter
ldi r16, $01
out admux, r16
ldi r16, $e8
out adcsr, r16
ldi r16, $08
out sreg, r16
ret

qrt:
mov r17, adcl
mov r31, adch
out portb, r17

main:
rjmp port
rjmp mainRe: AVR 90S8535 problem med indbygget ADC

Quoted text here. Click to load it

Prøv med "in" istedet for "mov"Re: AVR 90S8535 problem med indbygget ADC


Quoted text here. Click to load it

Din måde at sætte adc op på er ret besværlig at læse.

Skriv sådan istedet:

 ldi r16,(1<<aden)+(1<<adif)+(1<<adps2)+(1<<adps0)
 out adcsr,r16

Site Timeline