Vjetroelektrana + Solarni panel

Imam vjetroelektranu na 24V i Solarni panel na 12V. Kupio bi 2 akumulatora po 12V ( 100Ah + 40Ah) i spojio u seriju da dobijem

24V.

ulator od 100Ah bi spojio solarni panel 12V. Na akumulatore bi spojio equilajzer napona.

Reply to
Igor Adamoviæ
Loading thread data ...

субота, 3. септембар 2022. у 19:14:21 UTC+2, Igor Adamović је написао/ла:

Probaću ukratko da pojasnim: Baterije različitih kapaciteta, starosti, tehnologija pa i proizvođača ne treba uparivati u isti baterijski sistem. Balancer("equilajzer")neće uspeti sa svojih 0,7A na razlici potencijala između dve baterije od cca50-200mV da nadomesti disbalans u punjenju uzrokovan različitim punjenjem putem dva različita tipa regulatora. Balancer takođe sa svojom senzibilnom strujnom karakteristikom takođe nije predviđen za konstantno balansiranje između dva različita kapaciteta/tehnologije/proizvođača ili pak starosti baterije.

Preporuka: Kupite dva akumulatora AGM/GEL identičnih karakteristika... (adekvatnih kapaciteta. npr. 2x65Ah ili još bolje 2x100Ah) Panel koji posedujete verovatno je oko 160Wp i radi na 18V, stoga je namenjen za sisteme na 12V. Stoga Vam je neophodan još jedan panel identičnih karakteristika, koji bi vezali u red i tako ostvarili cca 36V dovoljnih za pravilan rad solarnog regulatora punjenja vezanog na 24V baterijski sistem.

Za sva dodatna pitanja ili potencijalnu prodaju opreme, sojim Vam na raspolaganju. Filip Šantek 060/0181905

Reply to
FilipuS

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.