veb stranica

Ima jedna VEB stranica i to Srbska iz elektronike. Ovako da objasnim: Postavio si upit i opisao gre¹ku (na primer TV) aodgovor je dao drugi majstor koji se susreo sa tom gre¹kom i opisao kako ju je rije¹io, to je neke vrste forum ili uzajamna suradnja izmeðu majstorima ili serviserima. Zagubio sam to veb stranicu i molim sve koji za to znadu da mi je napi¹u ivala vam velika unapred. ANDRIJA

Reply to
Andrija Risek
Loading thread data ...

formatting link

Reply to
elval

... a da nije:

formatting link

Malo su promjenili izgled...

Reply to
shenda.z

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.