USB to printer

kupih onaj "USB to printer port" adapter u cipoteci. Na moje iznenaðenje to nije isto kao i "USB to parallel port"!?

Jel se mo¾e to kako promjenom firmware-a ili promjenom driver-a natjerat da radi i kao parallelni port. Naim treba mi za prikljuèenje parallelnog programatora na laptop.

Reply to
yesmaster
Loading thread data ...

Mislim da to nije tako jednostavno jer se taj paralelni programator poziva na 0x378 a tamo nije ono sto on ocekuje. Ak krivo zborim ispravite me

Reply to
Mad I.D.

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.