Tko mo¾e napraviti digitalni timer i po¹to ?

Po¹tovanje !! Trebao bih jedan timer a nema se vremena za projektiranje i izradu istog. Timer bi trebao imati slijedeæu funkciju:

countdown timer, dakle da se namjesti recimo vrijeme 5 minuta i da nakon 5 minuta iskljuèi. Naravno, treba imati moguænost manuelnog namje¹tanja vrijednosti a ne da bude samo jedna vrijednost, znaæi da se ¹tela po minutama, nekd zatreba minuta, nekad 5, nekat 11...

Osim toga, trebao bi brojiti ukupno vrijeme koliko je bio ukopèan, znaæi zbrajati sve skupa. Dakle, ako je danas radio 3 puta po minutu i sutra 5 puta po 2 minute za zbrojo 1+1+1+2+2+2+2+2

Ima tko volje i vremena da to projektira i programira. Sklop mogu i sam izraditi ako treba, no za proektiranje i programiranje se nema vremena. Mo¾da na netu ima ¹to slièno,m ili mo¾da negdje za kupiti ???

Ako ima zainteresiranih, molim da javite na e-mail: gervtvin @yahoo.com cijenu i vrijeme izrade..

Hvala lijepa

Gervi

Reply to
Gervi
Loading thread data ...

Ako ti nije skupo to ti odradi Siemens LOGO, mogu ti ga isprogramirati.

Reply to
Iver

Daj mi se molim javi na mail gervtvin @yahoo.com pa mi napisi koliko kosta taj siemens logo a koliko tvoj programiranje, nisam radio dosad s tim simens logom.

Takodjer molim i ostale zainteresirane da se jave na mail a ne ovdje, jer sam na terenu iducih 10 dana pa mi je lakse pratiti mail nego grupu.

Hvala lijepa svima

gervtvin @yahoo.com

Reply to
Gervi

Cekaj, jel' ima vremena za projektiranje ili nema?? :-))))

NHF

--
Chupo
Reply to
Chupo

Imas na binaries. Plocicu napravi sam.

--
Z
Reply to
Zoltan T.

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.