svicarski teefonl na nasoj liniji

Dobio tel iz Svicarske, i znam da sad trebam nesto sa zicama uraditi, samo ne znam koje ?

Bilo je to ovdje nekad davno, samo ne mogu na googlu naci. Moze mi tko reci koje zice zamjeniti da to radi ??

Hvala !

Reply to
Mladen
Loading thread data ...

trebalo je pisati: telefon umjesto teefonl... malo sam danas nepismen ;(

Reply to
Mladen

pa da, kad i pi¹e¹ na ¹vicarskom ;)

Kod nas ti trebaju dvije ¾ice, a ako su u kabelu èetiri onda ima¹ èetiri iznad dva moguæih kombinacija, dakle ¹est. Bolje nego da ti netko ka¾e da se spoji¹ na naranèastu i ljubièastu ¾icu koje u kabelu nema¹.

Reply to
pip

reci

Ako je obicni (ne ISDN) onda ti trebaju dvije vanjske zice koje se spoje na

*nasu* uticnicu na dvije unutarnje zice. Znaci vani se koriste 1 i 4 a kod nas 2 i 3 . Ili da bi bio 100% siguran spoji zajedno dvije lijeve i dvije desne.

1 -------\ --I------------- 1 2 -------/ KABEL 3-------\ -I--------------- 2 4-------/

--
-----
amarohr@yahoo.com
 Click to see the full signature
Reply to
Amaro

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.