Re: POMA®ITE

Jesi ti izmislio temu, ili si je dobio? Ne misli¹ valjda izmjenièni napon stabilizirati zenericom!?

Referat o znaèenju zener diode u transformatoru
Reply to
vaso
Loading thread data ...

Dobio sam temu da napi¹em znaèenje zener diode u ispravljèu.

Reply to
Igor

Ru¹i napon na svoju nazivnu vrijednost. Dakle stabilizira ga na tu vrijednost. Radi na principu da propu¹ta struju kroz sebe do mjere pa napod opadne. Dakle 12-voltna zenerka napon od 15 V ru¹i na 12V. Ukoliko je izvor napona prejak poteæi æe prejaka struja i zenerka æe izgorit! ......

Reply to
Joje

prejak poteæi æe prejaka struja i zenerka æe izgorit!

Uf uf, jesam ga spetlja :-) A nisam pijan, he he

Reply to
Joje

napona prejak poteæi æe prejaka struja i zenerka æe izgorit!

Otprilike si pogodio. Zener dioda je posebna vrsta diode koja se od anode prema katodi pona¹a kao obièna dioda, a suprotno spojena ne propu¹ta struju ako je napon na njoj manji od nazivne vrijednosti. Daljnji porast napona uzrokuje strmi porast jakosti struje uz mali porast napona, ali napon 'ne opadne' Ako umno¾ak napona i struje preðe vrijednost snage diode, ona æe se skuriti. zato se redno s diodom postavlja otpronik za ogranièenje struje.

Reply to
vaso

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.