Otpor izolacije - mjerenje

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Croatian to

Threaded View
DoB9%ao sam u posjed ureF0%aja Extech 380360 Insulation tester (http://
www.extech-direct.com/380360_Insulation_Tester_Digital_Megohmeter_p/380360.=
htm).
Nisam imao do sada prilike nikada koristiti sliE8%ne ureF0%aje pa molim za
pomoE6% kako koristi navedeni ureF0%aj. Da li netko zna za kakav dobar
priruE8%nik gdje se opisuju naE8%ini mjerenja otpora izolacije?


tnx

Re: Otpor izolacije - mjerenje
Stvarno niko za pomoE6%i :-(

Re: Otpor izolacije - mjerenje
Quoted text here. Click to load it

Hajde budem ja kad nitko drugi neE6%e :)))

Izolacija se u pravilu mjeri tamo gdje za to ima valjanog razloga. A =
valjani razlog je sigurnost pa je tako propisana provjera otpora =
izolacije elektriE8%nih izolacija. U pravilu mjeri se otpor izolacije =
izmeF0%u faznih vodiE8%a meF0%usobno, izmeF0%u faznih vodiE8%a i nul =
vodiE8%a te izmeF0%u faznih vodiE8%a i uzemljenja (zaB9%titnog =
vodiE8%a). Za mjerenje oba kraja vodiE8%a moraju biti odspojena. To je u =
pravilu moguE6%e kod novoizvedenih instalacija. Kod starih instalacija =
vodiE8%e treba odspojiti od mreBE%e i od troB9%ila.20%

PoB9%to na instrumentu moBE%eB9% birati ispitni napon, u =
hr.sci.elektronika.binaries stavio sam kada koji napon koristiB9% i koji =
je najniBE%i dopuB9%teni otpor izolacije.20%

Po potrebi moBE%eB9% vrB9%iti i druga mjerenja otpora izolacije, na =
primjer izmeF0%u primara i sekundara mreBE%nog transformatora, pa otpora =
izolacije grijaE8%a u el. bojleru prema masi i sliE8%no.

Mjerenja u pravilu izvode obuE8%eni profesionalci jer iako se mora =
mjeriti u beznaponskom stanju, uvijek je negdje u blizini smrtonosni =
napon. Dakle, oprez i moraB9% biti siguran da znaB9% B9%to i zaB9%to =
radiB9%, odnosno mjeriB9%.

Re: Otpor izolacije - mjerenje
Quoted text here. Click to load it


Aha, pitao si za priruE8%nik. Nazovi ZIRS u Zagrebu i kupi koji od =
priruE8%nika o ispitivanju el. instalacija. NaF0%e se i u knjiBE%arama.

Site Timeline