Monitor VGA kabel(nastavak)

Postavio sam ovdje na grupu post kako da zamjenim kabel od monitora...I dobio odgovor....i napravio sam slijedeæe ...odrezao sam dio kabela koji je bio o¹teèen i konektor sam otvorio i spojio onaj zdravi dio kabela isto kao ¹to je i onaj bio prije spojen....sve u svem skratio sam kabel...

!ali sada se na monitoru ne mjenjaju boje ¹ta je prije bio problem ali vidi se dupla slika(tj.pi¹e my computer i desno je kao da je jedan dio slike pomaknut u desno..i tako cijeli ekran)

zna li netko u èemu bi mogao biti problem?

Hvala!

Reply to
fab-o-lous
Loading thread data ...

Negdje nije dobar spoj. Ako sam dobro shvatio, iskoristio si postojeæi konektor. Savjetujem ti da kupi¹ novi VGA konektor (troredni DB-15M) i plastièno kuèi¹te za njega. Nekoliko puta sam to napravio i sve radi ok. Ako ne mo¾e¹ naæi mu¹ki konektor, kupi VGA kabel sa dva mu¹ka kon. na krajevima. (Chipoteka i sl.)

iqk

Reply to
iqk2

problem je u tome, sto nisi mijenjao cijeli kabl za novi, pa ti sada impedancija ne klapa (skracivao si ga!) i pojavljaju ti se odbiti signali na kablu, koji se manifestiraju kao dupla slika.

-- Regards , SPAJKY ® mail addr. @ my site @

formatting link
4y - "Tualatin OC-ed / BX-Slot1 / inaudible setup!"

Reply to
Spajky

Spajky, ti si ga utje¹io, ali istina je gorka za njega! Naime, duljina kabla ne utjeèe na impedanciju, ali je on zato spojeve tako MAJSTORSKI napravio da je drastièno poremetio impedancije na oba kraja spoja...a nema prilagoðenja i eto refleksije valova...Ajde nek' on lijepo nabavi novi kabel i spoji se na konektor ploèice monitora...

Reply to
vaso

Dakle, kupi novi kabl.

Video signal je prilicno delikatna i njezna stvar, ako zice zalemis pod malo vecim uglom ili natrpas malo vise tinola, a pogotovo ako to uradis na 15 zica, vrlo lako dolazi do smetnji. Prosao sam kroz sve to, sarafciger i motika tu ne pali, moras sve baj-d-buk da uradis. Taj kabl mozes baciti a kupi si novi, jbga sta ces...

Reply to
klokan

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.