Brojac impulsa

Ima li tko kakvu shemu za jeftini brojac impulsa, ili znate gdje bi se mogao kupiti? Htio bih izbrojati dnevni broj ukljucenja sklopnikom upravljane 230V pumpe. Mogu doci do ulaznih i izlaznih klemi sklopnika i mjeriti napon na izlazu. Broj ukljucenja ne bi trebao prelaziti 10, tako da bi jedan 7-segmentni display bio dovoljan.

Reply to
pHAT Bros2
Loading thread data ...

Uzme=B9 najjeftiniji kalkulator kojeg mo=BEe=B9 prona=E6i, otvori=B9 ga, = =BEicu spoji=B9 paralelno tipki jednako (=3D) i to je to!

Reply to
vnemet

Ha! Treba mi nesto ozbiljnije...

Reply to
pHAT Bros2

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.