Wyświatlacz LCD w roli projektora i żywotnośc mat rycy

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
CzeB6%c.
Interesuje mnieBF%ywotnoB6%E6 wyB6%wietlacza lcd. Pewnie spotkaliB6%cie si=
EA% z
projektami na elektrodzie, jak ktoB6% uBF%ywaB3% matryc lcd lub wyB6%wietla=
czy
od telefonu N3310 do zrobienia sobie rzutnika?
Czy przepuszczenie przez matrycEA% lcd silnego B6%wiatB3%a powoduje jej
uszkodzenie, jak to okreB6%lic i od czego to ewentualnie zalezy?
Mam taki zegarek z projektorem, jest tam sB3%aba dioda LED do
podB6%wietlania i chiaB3%em ja wymienic na dajB1%cB1% wiEA%cej B6%wiatB3%a.=
 Czy mogEA%
zepsuE6% tym wyB6%wietlacz?

Re: Wyświatlacz LCD w roli projektora i żywotnośc matrycy

Quoted text here. Click to load it

W momencie, gdy wyB6%wietlacz ma wyB6%wietliE6% czarny ekran, musi on
zatrzymaE6% caB3%e B6%wiatB3%o wypromieniowane przez lampEA%. Czyli w prakt=
yce
zamieniE6% je na ciepB3%o. JeB6%li wpakujesz w LCD wiEA%cej mocy, niBF% mo=
BF%e on
bezpiecznie rozproszyE6%, to go zwyczajnie ugotujesz i szlag go trafi.
Dlatego teBF% np. w projektorach, ktF3%re uBF%ywajB1% BC%rF3%deB3% BF%arowy=
ch, wsadza
siEA% miEA%dzy lampEA% a LCD lustro dieelektryczne odbijajB1%ce podczerwie=
F1%
(90% emisji BC%rF3%deB3% BF%arowych to IR, wiEA%c w ten sposF3%b LCD jest
odciB1%BFany z absorbcji niewidzialnej czEA%B6ci widma).
Marek

Re: Wyświatlacz LCD w roli projektora i żywotnośc ma trycy
Quoted text here. Click to load it


A tak swoja droga - jak sobie radza tranzystory w TFT ?
Nie ma tam jakis efektow fotoelektrycznych ?

J.


Re: Wyświatlacz LCD w roli projektora i żywotnośc matrycy
W dniu 2010-02-23 13:29, Marek Lewandowski pisze:
Quoted text here. Click to load it

O ile się nie mylę, to nie lustro dielektryczne, tylko dichroiczne,
czyli zatrzymujące podczerwień.
Zresztą, gwoli ścisłości, w typowych projektorach kinowych (70mm i
35mm), gdzie źródłem światła jest tzw. "kolba" ksenonowa, stosuje się
lustro dichroiczne, ale po pierwsze jest nie jest ono pomiędzy źródłem
światła a filmem, tylko przed źródłem światła (odbija "od dupy strony"
światło w stronę filmu), a po drugie pomiędzy źródłem światła a filmem
jest płytka szklana dichroiczna.

Taka sama płytka bywa także w innych urządzeniach, jak projektory
amatorskie 16 i 8mm, rzutniki (jak choćby stary polski Diapol) i
niektóre projektory video.

Quoted text here. Click to load it

prawie zgadza się ;)
Lustro odbija "zimniejszą" część widma, wygaszając podczerwień - ale w
typowych układach, o których pisałem powyżej.

Oczywiście jest możliwe stosowanie układu z lustrem półprzepuszczalnym
ustawionym pod kątem do osi optycznej - ale takiego jeszcze nie
spotkałem. Najczęściej stosuje się szkło tłumiące podczerwień.

....

Po zastanowieniu doszedłem do wniosku, że lustro ustawione pod kątem
mogłoby kierować podczerwień na jakiś radiator - wtedy ono samo by się
zbyt mocno nie nagrzewało, absorbując podczerwień. Ale chyba wszystkie
urządzenia, które widziałem, mają wymyszone chłodzenie. Więc taki pomysł
wydaje się nieco dyskusyjny.


Ponadto pytający pytał o oświetlenie diodowe. Dioda raczej, o ile mi
wiadomo, nie ma mocy 5kW, jak kolba w projektorze kinowym  ;)

--
Pozdrawiam.

Adam.

Re: Wyświatlacz LCD w roli projektora i żywotnośc ma trycy

Quoted text here. Click to load it

Poprawka:
W projektorach, w których źródłem światła jest kolba ksenonowa, stosuje się
tzw. zwierciadło i przeciwzwierciadło, gdzie idąc od lewej (tył projektora)
w stronę prawą (obiektyw) mamy zwierciadło (duże), kolbę, przeciwzwierciadło
(małe), metalową zasłonkę (gdy kolba świeci, a nie ma projekcji), migawkę,
film, układ optyczny (obiektyw lub obiektyw + anamorfot).

Nie ma płytki dichroicznej.

Ale to już NTG  ;)


Quoted text here. Click to load it


Re: Wyświatlacz LCD w roli projektora i żywotnośc matrycy

Quoted text here. Click to load it

A silnik jest czterosuwowy ale nie spalinowy?...
Lustro jest dieelektryczne, w przeciwieF1%stwie do metalicznego, a
owszem, w sczegF3%lnoB6%ci jest to lustro dichroiczne.

Quoted text here. Click to load it

Przepraszam bardzo, ale to, BF%e to jest lustro dichroiczne, to znaczy
tylko, BF%e odbija pewien zakres dB3%ugoB6%ci fal, a nie, BF%e konkretnie
podczerwieF1%.

Quoted text here. Click to load it

Tylko, BF%e to za lampB1%, to nie jest lustro dichroiczne, tylko filtr
dichroiczny: on przepuszcza konkretne pasmo (w tym przypadku bliskB1%
podczerwieF1%) a odbija wszystko inne, a miEA%dzy lampB1% a filmem jest
wB3%aB6%nie lustro dichroiczne (odbija niepoBF%B1dany zakres B6%wiatB3%a, =
a
przepuszcza wszystko inne).

WiEA%c to, co piszesz "prawie zgadza siEA%", ale nie do koF1%ca.

Marek

Re: Wyświatlacz LCD w roli projektora i żywotnośc matrycy
W dniu 2010-02-23 18:04, Marek Lewandowski pisze:
Quoted text here. Click to load it

Szkło z definicji jest dielektryczne ;)

Quoted text here. Click to load it

Masz Marku rację. To było zbytnie uproszczenie.

Lustra dichroiczne stosuje się np. w systemie projejcji DLP, gdzie każde
odbija "swój" zakres fal.
Analogicznie, o ile dobrze pamiętam, w systemie Technikolor filtry
dichroiczne przepuszczają "swój" zakres widma.

To, co miałem na myśli: przepuszcza "swój" zakres = blokuje "nie swój",
czyli niepożądany.


Quoted text here. Click to load it

To napisałem w drugiej odpowiedzi.

Quoted text here. Click to load it

--
Pozdrawiam.

Adam.


Re: Wyświatlacz LCD w roli projektora i żywotnośc matrycy
Adam pisze:
Quoted text here. Click to load it

    Zapewne nie o to chodziło. Bo lustra z grubszą są dielektryczne i
metaliczne, a dielktryczność objawia się nie tym, że szkło jest
dielektryczne a elementem lustra jest wiele cienkich warstw naniesionych
na substrat (jakieś szkło, kwrac etc). A warstwy te są właśnie z różnych
dielektryków (BaF2 etc) o różnych współczynnikach załamania. Odpowiednia
kombinacja takiego stosu dielektrycznego (grubości, wsp. załamania)
tworzy lustro pasmoprzepuszczalne, pasmozaporowe, górno czy
dolnoprzepustowe a jak się człowiek postaram to i fazę światła odbitego
można zmienić robiąc lustra z ujemnym chirpem (czy dyspersją).
    A 'lusto dichroiczne' to nazwa zwyczajowa nie mówiąca za wiele o  samym
materiale lustra - niektórzy mówią tak na kolorowe folie używane w
oświetleniu teatralnym ;-)


F.

Re: Wyświatlacz LCD w roli projektora i żywotnośc matrycy

Quoted text here. Click to load it


Ale to, co z niego robi lustro, juBF% nie.
Wszystkei "domowe" lustra, takie do przeglB1%dania siEA%, sB1% lustrami
metalicznymi.
W zasadzie juBF% po tej Twojej odpowiedzi widaE6%, BF%e o temacie masz
mgliste i najwyBF%ej "uBF%ytkowe" pojEA%cie.Quoted text here. Click to load it

Nie, w DLP stosuje siEA% filtry dichroiczne, czyli lustra
pasmoprzepuszczalne.

Quoted text here. Click to load it

Tak samo, jak dla DLP, czy LCD (w systemie z trzema matrycami mono sB1%
to osobne flitry dichroiczne)

Quoted text here. Click to load it

To nie jest to samo: blokowanie wB1%skiego pasma a przepuszczanie
wB1%skiego pasma.

ResztEA% napisaB3% Filip.
Marek

Re: Wyświatlacz LCD w roli projektora i żywotnośc matrycy
Czyli mogEA% bez obaw wymienic diodEA% LED na cos mocnego bez obawy o
krF3%tkie zywota urzB1%dzenia? ChciaB3%bym aby obraz z projektorka byB3%
widzialny na B6%cianie nawet w dzieF1% (choE6% sB3%abiej) bo teraz musi by=
B6%
doB6%E6 ciemno aby byB3%o widoczne.


Re: Wyświatlacz LCD w roli projektora i żywotnośc ma trycy

Quoted text here. Click to load it

Zdecydowanie tak.

Chodzi o możliwość uszkodzenia termicznego matrycy. Nie sądzę, abyś znalazł
diodę (lub matrycę diód) na tyle mocną, aby uszkodzić wyświetlacz.

Sprawdź na palcu. Jeśli dioda (lub wyświetlacz) nie są gorące, możesz
spokojnie montować.

Chyba, że chcesz zamiast diody/diód zastosować lampę halogenową lub
wyładowczą, to wtedy inny temat.

--
Pozdrawiam.

Adam.


Re: Wyświatlacz LCD w roli projektora i żywotnośc matrycy
No wB3%aB6%nie czyli wyswietlacz moBF%e uszkodzic siEA% nie na skutek zbyt
duBF%ej iloB6%ci padajB1%cego B6%wiatB3%a tylko dziEA%ki temperaturze, czy =
tak?
Ale czy na prawdEA% nie ma znaczenia wysyB3%any strumieF1% przez diodEA% na
wyB6%wietlacz?


Re: Wyświatlacz LCD w roli projektora i żywotnośc matrycy
W dniu 2010-02-24 12:27, slawek7 pisze:
Quoted text here. Click to load it

Widziałem projektory, w których źródło światła miało blisko 2 kW mocy
(dostarczanej). Są jeszcze dużo mocniejsze - jeszcze nie widziałem
osobiście. Oczywiście stosuje się filtry atermiczne. Ale całe to światło
(w sensie fizycznym: część widma elektromagnetycznego) gania przez LCD i
nic się z nim nie dzieje, przynajmniej przez kilka lat.

Jeśli to będziesz napędzał diodą - możesz spać spokojnie.

--
Pozdrawiam.

Adam.

Re: Wyświatlacz LCD w roli projektora i żywotnośc matrycy
Quoted text here. Click to load it

Silne UV niszczy matrycEA% (przede wszystkim degeneracja tworzyw
sztucznych w tym polaryzatora, ale rF3%wnieBF% sam ciekB3%y krysztaB3%) sam=
o z
siebie, ale ani BF%arF3%wki, ani LED nie wysyB3%ajB1% go na tyle duBF%o, =
BF%eby
byB3%o to dla Ciebie problemem (tzn. termika ograniczy ciEA% wczeB6%niej).
Natomiat moBF%e to mieE6% znaczenie przy oB6%wietleniu lampB1% *wyB3%adowcz=
B1%*
(np. ksenonowB1%/HID) duBF%ej mocy. Jednak, jak mF3%wiEA%, nie bEA%dzie to =
dla
Ciebie problemem.

MArek

Re: Wyświatlacz LCD w roli projektora i żywotnośc ma trycy
W dniu 2010-02-24 08:36, Marek Lewandowski pisze:
Quoted text here. Click to load it

Marku, pewnie byłeś równie niewyspany co ja  ;)
Nie zauważyłeś żartu i nie zauważełeś, że pisałem o szkle, nie lustrze.

Odnośnie "mglistości" pojęcia - ja nie pisałem rozprawy akademickiej. Jak
naprawiałem amatorsko różne Diapole i inne z DDR, to w podręcznikach
niewiele było na temat warstw w lustrach. Jako filtr podczerwieni byłą
"zielona płytka" i tyle.

Jak byłem na kursach kinotechnicznych i filmowych, też niewiele było na ten
temat. Zresztą projektory jako źródło światła we Wrocławiu na kursie miały
jeszcze łuk elektryczny  :(

Poza tym wczoraj "jednym okiem" instalowałem SQL na serwerze klienta,
"drugim okiem" naprawialem bazę danych, a w międzyczasie zerkalem na posty.
Więc do tematu watku widocznie zbytnio się nie przyłożylem ;)

Quoted text here. Click to load it

Na upartego można by się upierać ;)
Lustro (zwierciadło) odbija, a filtr przepuszcza (lub pochłania).


Quoted text here. Click to load it

Nie wiem. Takich jeszcze nie naprawiałem. Na schematach poglądowych "dla
blondynek" AFAIK to raczej są lustra, występujące w osi projekcyjnej, zaś
DLP "strzelają" z boku.
Filtry jako takie stosowało się w b. starych projektorach trój-obiektywowych
kineskopowych.


Quoted text here. Click to load it

Analogia w akustyce: filtr dolnozaporowy / górno przepuszczalny ;)

Ech, przypomniało mi się, jak swego czasu siedziało się gdzieś na scenie i
godzinę/dwie ustawiało się equalizer tercjowy i bramki pogłosów, a teraz
odpali się maszynkę, ona plumknie parę razy i mikser dostrojony.

Quoted text here. Click to load it

Czytałem  :)

--
Pozdrawiam.

Adam.


Re: Wyświatlacz LCD w roli projektora i żywotnośc matrycy

Quoted text here. Click to load it


Nie, analogia to filtr pasmowoprzepustowy i pasmowozaporowy.
Lustra dieelektryczne sB1% w gruncie rzeczy urzB1%dzeniami bazujB1%cymi na
rezonansie (interferencji), czyli pracujB1% (odbijajB1% albo
przepuszczajB1%) jakieB6% wB1%skie pasmo, a nie od-x-do-oporu.
pozdr.

Marek

Re: Wyświatlacz LCD w roli projektora i żywotnośc matrycy
W dniu 2010-02-24 14:03, Marek Lewandowski pisze:
Quoted text here. Click to load it

Bardzo ciekawe.Nie przypominam sobie, abym spotkał się z terminem l.
dielektryczne.
Jak będę w domu (bywam raz na kilka miesięcy), to odszukam na strychu
pudło z podręcznikami. Gdzieś powinienem mieć akademickie podręczniki
fizyki.
Ale wtedy to dopiero chyba wynaleźli kwarki, może tego jeszcze nie było
(połowa lat 80-tych).


--
Pozdrawiam.

Adam.

Re: Wyświatlacz LCD w roli projektora i żywotnośc matrycy

Quoted text here. Click to load it

http://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric_mirror

Marek

Re: Wyswiatlacz LCD w roli projektora i zywotnosc matrycy


Quoted text here. Click to load it

http://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric_mirror

Bardzo pobieznie. Kilka dodatkowych uwag w odnosnikach.

Nieco IMHO przystepniej jest na
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_dichroiczny

Ja jednak chce do moich starych podreczników zajrzec, aby sie przekonac, czy
o tym niegdys czytalem i zapomnialem, czy tez o tym nie wiedzialem, bo nie
mialem w materialach.


--
Pozdrawiam.

Adam.


Re: Wyświatlacz LCD w roli projektora i żywotnośc matrycy

Quoted text here. Click to load it

Można do tego dodać, że tak naprawdę to światło zatrzymują polaryzatory
- matryca tylko przekręca polaryzację lub nie. Niektórzy konstruktorzy
projektorów oddzielają polaryzatory od matryc żeby je chronić przed
wysoką temperaturą.

Mirek.

Site Timeline