Przetwornik ADS1605

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Proszę o przypomnienie...
Przetwornik A/C ADS1605 16-bit (BB/Texas). W karcie katalogowej
signal-to-noise ratio do 88dB. Ile to jest? Chyba trochę lepiej niż
14 bitów?. 2 najmłodsze można sobie darować?
A może ktoś się bawił tymi przetwornikami?
Arek


Re: Przetwornik ADS1605
Quoted text here. Click to load it
Tak, ponad 14. MoBF%na sobie darowaE6% jeBF%eli robisz pojedyncze pomiary.
JeBF%eli moBF%esz uB6%redniaE6%, to szumu siEA% pozbEA%dziesz, o ile oczywi=
B6%cie
ADC jest wystarczajB1%co liniowy.
Ja bym zostawiB3% 16, mimo szumu, chyba BF%e przez to ADC bEA%dzie szybszy =
i
na tym Ci zaleBF%y.

Re: Przetwornik ADS1605
shg napisał(a) w wiadomości:
Quoted text here. Click to load it

Pojedyncze "pomiary": 1 MHz.

Quoted text here. Click to load it

Nie ma redukcji bitów, przyspieszyć można kosztem dokładności ale to
mnie nie interesuje - max Fp dla niego to 5MHz (po przyspieszeniu 10MHz)
a ja mam "tylko" 1 MHz.

Kondensatorów blokujących nawieszane jak w katalogu. VREF wewnętrzne.
Bez sygnału szumią bity 15-12 (4 najmłodsze). Po zwarciu wejść ze sobą na
scalaku (wej różnicowe) 12 szumi mniej. Myślałem, że na zwarciu wycisnę
te 14 bitów.
Dodatkowo po podaniu zasilania na 5V analogowe z bateryjki 9V przez 7805
właściwie nie ma wyraźnej poprawy. Podobnie jak łącznie mas analogowej
z cyfrową w różnych miejscach.
Chyba coś się jeszcze da poprawić?

Arek


Re: Przetwornik ADS1605

Quoted text here. Click to load it
Te 88 dB jest liczone dla wartoB6%ci skutecznych, wartoB6%ci
miEA%dzyszczytowe dla szumu sB1% duBF%o wiEA%ksze, stB1%d szum na starszych
bitach.

Quoted text here. Click to load it
Z noty wynika, BF%e moBF%na "trochEA%" podkrEA%ciE6% taktowanie i dla niekt=
F3%rych
wartoB6%ci Rbias nie ma to wpB3%ywu na SNR. WyglB1%da to tak, jakby szum
pochodziB3% z czEA%B6ci analogowej. MoBF%na by zatem zrobiE6% prF3%bkowani=
e 4
albo 5 MHz i uB6%rednianie.

Re: Przetwornik ADS1605
Quoted text here. Click to load it

Deklarowany szum to RMS, gdy szum ma rozkład gaussowski to obserwowane
wartości miewają 3*RMS :(

Re: Przetwornik ADS1605
W dniu 2011-11-09 10:11, Mirek pisze:
Quoted text here. Click to load it

Dokładnie Vpp = 6.6 * Vrms dla ww. przypadku.
K.


Re: Przetwornik ADS1605
W dniu 2011-11-09 07:07, Arek pisze:
Quoted text here. Click to load it

Mając na uwadze NOISE HISTOGRAM ze strony 13, możesz uzyskać prawie 14
  nie zaszumionych bitów PRZY ZEWNĘTRZNYM Vref.
K.

Re: Przetwornik ADS1605
John Smith napisał(a) w wiadomości: ...
Quoted text here. Click to load it


Dzięki wszystkim. RMS przyjąłem sobie na oko x2. Przy uwzględnieniu szumu
gaussowskiego może być więcej.
Tylko chciałbym się przekonać, czy nie dokładam zbyt dużo czegoś zdecydowanie
niegaussowskiego...
Jeszcze powalczę, albo spróbuję zewnętrznego Vref.

Arek


Re: Przetwornik ADS1605
Quoted text here. Click to load it
ZrF3%b sobie widmo i histogram.

Re: Przetwornik ADS1605
W dniu 2011-11-10 08:01, Arek pisze:
Quoted text here. Click to load it

Spróbuj choć trochę odszumić Vref, ma ono decydujące znaczenie w całości.
Szumy powinny być mniejsze od Vnoise=2.5V/2^1638%.1Vpp (międzyszczytowo),
co nie jest trudne do zrobienia.
Histogram bada się przy zwartych wejściach ADC.
K.


Site Timeline