Registrere ændring på et BCD signal

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg har et digital output på 4 bit , de kan have værdien 0 eller 12 V. Det
jeg har brug for er at registrere hvis der sker en ændring på et at de 4
output. Jeg har brug for en positiv puls der er forsinket med ca. 500msec.
Grunden er, at de 4 output vil være ca. ½ sec. om at antage den rigtige
værdi. BCD signalet skal så føres over til en 4028 (BCD to Decimal Decoder)
som så skal trigge nogle R-S flip flops.

Håber det var forståligt :-)

Mvh
Allan


Re: Registrere ændring på et BCD signal
Jeg har lavet et link til mit project her: http://harlvig.dk/download/ Det
kunne månske kaste noget mere lys over sagen..

Mvh
Allan


Quoted text here. Click to load it


Re: Registrere ændring på et BCD signal
Her lidt om mit projekt http://harlvig.dk/download /

Mvh
Allan


Quoted text here. Click to load it


Re: Registrere ændring på et BCD sign al
Stampe skrev:
Quoted text here. Click to load it

//

Forslag:

Registrering af niveauskift kan foretages vha. en quad, 2 input XOR-gate
  med en gate pr. signallinie.

De enkelte gate's tilsluttes som flg.:

Gatens ene indgang tilsluttes direkte til den tilhørende signallinie.
Gatens anden indgang tilsluttes via et integrationsled (RC-led) til den
tilhørende signallinie.

Pga. tidsforsinkelsen i RC-leddet vil der opstå en positiv puls på
gatens udgang, hver gang den tilhørende signallinie skifter niveau:

Udgangssignalerne for de fire gates kan samles i en 4 input OR-gate,
hvis udgangssignal kan tilføres et timerkredsløb, der leverer en puls
med den ønskede forsinkelse.

Mvh.
Bjarne L.

Re: Registrere ændring på et BCD signal
Hej Bjarne !

Tak for svaret - ja selvfølgelig det var lige det jeg ledte efter er blevet
lidt rusten
Mvh
Allan


Quoted text here. Click to load it


Site Timeline