MOSFET & SCHOTTKY dioder

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej NG
jeg har lige taget et lille projekt op igen, desvære kniber det lige med
hukommelsen, hvor var det lige det var meningen Schottky dioden skulle side
i serie eller parallelt med mosfeten for at gøre nogen nytte
http://becamo.dk/udvik/sc2.png: serie
http://becamo.dk/udvik/sc1.png: parallel

P.S det er en stepmotor styring, og motoren er på 3V 2A men hvem ved om den
ikke kunde blive stører ?

/Carsten
        

Re: MOSFET & SCHOTTKY dioder
Hej

Jeg vil sige parallelt for at beskytte fetB4%en mod de "spark"
stepmotoren vil give tilbage nE5%r den bliver slukket.
NE5%r man tager strF8%mmen fra en spole vil spolen prF8%ve at forhindre
dette ved selv at genererer spE6%nding.

RenE9%

carsten wrote:
Quoted text here. Click to load it


Re: MOSFET & SCHOTTKY dioder

Quoted text here. Click to load it

ikke for at starte en længere diskussion !,
men opnår man ikke dan samme beskyttelse ved at sætte den i serie ?
bort set fra at der så er et spændings fald over dioden?

/Carsten

Re: MOSFET & SCHOTTKY dioder
Quoted text here. Click to load it

Det kommer jo an på hvad du til opnå:

Hvis du sætter dioden parallelt, bliver der jo ved med at gå strøm i
spolen i lang tid, men sætter du den i serie vil den gå meget
kortvarigt. I øvrigt er de fleste moderne MOSFET'er specificeret til at
optage energi fra spolen som avalance breakdown.

Bo //

Re: MOSFET & SCHOTTKY dioder

 
Quoted text here. Click to load it

Jeg har valgt en BUZ11A og i følge datablad,
Avalanche current,limited 30A

så skulle det ikke være nødvendig med diode beskyttelse !
har jeg forstået det korrekt ?
/Carsten


Re: MOSFET & SCHOTTKY dioder
Quoted text here. Click to load it

Ja, du har forstået det. MEN: du skal læse bladet med hensyn til max
energi du kan "fyre af" i avalanche forløbet, max strøm og max effekt i
transistoren.

Bo //

Re: MOSFET & SCHOTTKY dioder

Quoted text here. Click to load it

der står tillige

Avalanche energy,periodic limited by Tjmax EAR 1.9 mJ

Avalanche energy, single pulse   EAS
ID = 30 A, VDD = 25 V, RGS = 25
L = 15.6 µH, Tj = 25 °C                    14 mJ

men det er sk... lidt svært at forholde sig til !
min stepmotor 3V 2A Henry ?? men det kan da vist ikke gå helt galt !

/Carsten


Re: MOSFET & SCHOTTKY dioder
Quoted text here. Click to load it

Den energi, du har i viklingen af motoren er bestemt at strømmen igennem
den og induktansen: E=1/2 * L * I^2
Hvis du ganger det med den frekvens du arbejder ved, får du
effektafsætningen, og det skal der kunne være plads til.

Bo //

Re: MOSFET & SCHOTTKY dioder

Quoted text here. Click to load it

Ja det troede jeg også. Prøv at parallelkoble en MO(R)SFET med en schotky
diode. Temperatoren i fetten falder en del.

BennyRe: MOSFET & SCHOTTKY dioder

Quoted text here. Click to load it

Jeg vil vove den påstand at ingen af disse koblinger yder nogen
nævneværdig beskyttelse. Jeg ville hellere sætte dioderne parallelt
hen over spolerne.

I din kobling vil spolerne generere en stor positiv spænding på drain
af mosfetten, når denne afbryder. En diode i serie vil blot fortsætte
med at lede strømmen. En diode i parallel over mosfetten vil heller
ikke gavne, da den vil være forspændt i spærreretningen.

En diode over spolen i stedet (med anoden mod mosfetten), vil redde
dagen ved at kortslutte spolen når den skal slukke.

M.v.h. Mikael
--
Mikael Ejberg Pedersen
http://www.ejberg.dk

Re: MOSFET & SCHOTTKY dioder

Quoted text here. Click to load it

Netop her opstår problemet: når du kortslutter spolen bliver strømmen
ved at gå i lang tid. Hvis formålet er at slukke strømmen (fjerne
magnetfeltet) skal man ikke have en diode, men acceptere den spænding,
der opstår. Moderne MOSFET'er et bygget til det.

Bo //

Re: MOSFET & SCHOTTKY dioder
On Wed, 04 Oct 2006 21:52:37 +0200, Bo Bjerre

Quoted text here. Click to load it

Det er også rigtigt. Jeg forholdt mig bare til de to forslag med
dioder, hvor det slog mig at ingen af dem ville have nogen nyttig
effekt.
Men hvis man sørger for at få nogle MOSFET's, der kan klare mosten, og
i øvrigt har brug for slukke strømmen hurtigt (jeg missede i første
omgang at det var til en stepmotor), så kan jeg kun være enig.

M.v.h. Mikael
--
Mikael Ejberg Pedersen
http://www.ejberg.dk

Re: MOSFET & SCHOTTKY dioder
Quoted text here. Click to load it

Ja og nej.

Hvis man opfatter spolerne i step-motoren som "rene" ukoblede spoler så
er det rigtigt at ikke yder nogen beskyttelse.

Men teoretisk set er dette ikke rigtigt. Jeg kalder den teoretisk, da
jeg ikke har bygget kredsløbet og målt spændinger og strømme som
funktion at tiden og prøvet at finde sammenhænge.

Her er forsøg på en teoretisk forklaring.

Antagelser:
*spole 1 og 3 (MOSFET styreende) er i modfase
*spole 2 og 4 (MOSFET styreende) er i modfase

Når Q1 trækker spole 1 ned, vil spole 3's blive ligeså meget positiv.

Quoted text here. Click to load it

Lige nøjagtig BUZ11 har disse dioder indbygget. Og dioderne er tilmed
hurtige og kan tåle meget strøm. Hvis BUZ11 har køleplade har dioderne
jo også!

Quoted text here. Click to load it

Teoretisk set vil det være en uhensigtsmæssighed at sætte dioder direkte
over spolerne, da de vil hindre at en spole 3's ende bliver højere end
extern +5V(+ca.0,7V). Spole's 3 ende burde frit kunne blive i omegnen af
2*extern V+ dvs. ca. 10V.

Derimod vil kan det forsvares at sætte en diode over extern +5V og GND
tæt ved styringskonnector, da en pludselig forsvinden at extern +5V
måske vil danne en høj spænding på spoler som har strøm i sig og som
måske bliver sluppet af både 1 og 3 eller 2 og 4 MOSFETten.

Det kan også forsvares at sætte 2 zenerdioder (i serie ++ eller --)
(eller anden overspændingsbeskyttelse) over hver spole. De skal have en
værdi som hindrer spændingen at blive så høj at lakisoleringen ikke
gennembrydes - og må ikke være så lav (mindre end 2*extern V+) at den
influerer med den normale elektriske styring. Zenerdioder skal være tæt
på viklingerne og skal sikre i tilfælde af løse forbindelser i stikket
eller ledninger hen til styrboardet.

Min formodning er at zenerdioderne er (nærmest?) overflødige, da
spændingen hovedsagelig er en funktion at rotationshastighed, antal
vindinger og magnetstyrke. Kun en meget lille del af spolen vil være en
egentlig spole.

/Glenn


Re: MOSFET & SCHOTTKY dioder

Quoted text here. Click to load it

Hej Carsten

Du skal undersøge om PIC16C84P 's styresignaler (0..+5V?) er høje nok
til at BUZ11 til at gå i mætning.

Vgs(th) kan ligge mellem 2..4V ifølge databladet.

Og ifølge side 4 vil MOSFETten BUZ11 allerede opføre sig som en
strømgenerator ved ca. 7A ved Vgs=5V. Jeg vil anbefale dig 10..12V til
Vgs ved "on". Eller også skal der anvendes "logic-level" MOSFETs (f.eks.
IRL540 eller andre). "logic-level" betyder blot at de er fuldt "on" ved
Vgs=+5V. I dag er der et stort udvalg i "logic-level" MOSFETs.

datablad kilder:
http://f5soh.free.fr/ftp/Doc/General/buz11.pdf
http://www.fairchildsemi.com/pf/IR/IRL540A.html

/Glenn


MOSFET & SCHOTTKY dioder TAK FOR HJÆLPEN
Tak for hjælpen
jeg blev en del klogere ;-)
/Carsten


Site Timeline