LED diodelampe

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej.

Jeg har planer om at lave en diodelampe med en indbygget lysdE6%mper.

Lampen skal have 2 farver som den kan skifte imellem sE5%ledes at man
fE5%r den glF8%d pE5% vE6%gen man F8%nsker.
Derfor skal jeg bruge hvide og rF8%de LED.
De skal kunne styres ved hjE6%lp af et par knapper.
Den ene knap er til at forF8%ge henholdsvis formindste spE6%ndingen pE5%
den aktive diode farve.
Den anden knap er til at vise, ved hjE6%lp af en indikator diode for
bE5%de hvod og rF8%d, hvilken diode man aktuelt indstiller pE5%.

Jeg har overvejdet hvordan man kan kan fE5% dette system til at virke.

Mulighed 1:
En astabil multivibrator med tiden t 3D% 0,2 sek der fE5%r en rE6%kke
flip-flop til at forF8%ge en talrE6%kke.
Deres udgange forbindes til en DAC som giver mig den varierede output
spE6%nding jeg skal bruge.
Dette skal gF8%res for hver af farverne.
Der er ikke noget problem i at lave en kontroler til at vE6%lge hvilken
astabil der skal aktiveres med en enkelt opbygning omkring en
operationsforstE6%rker og en transistor.

Mulighed 2:
Programere et intigreret kredslF8%b med 6 porte.
3 porte til indgange og 3 porte til udgange.
Her skal programmet sE5% vE6%re indrettet til at vE6%lge hvilken kanal der
styres og den skal forF8%ge henholdsvis mindske en variabel for at
indstille styrken pE5% dioderne.
Fordel: Man kan meget mere prE6%cis koorigere for at dioderne fE5%r samme
styrke pE5% de enkelte trin ved at mE5%le diodernes lysstyrke ilF8%bet af
spE6%ndingsrE6%kken.

Problem med lF8%sning 1:
Hvordan fE5%r man flip-flop'ne til at tE6%lle ned igen nE5%r de nE5%r maks
styrke?

Problem med lF8%sning 2:
Jeg har ikke erfaringer med at programere C sE5% jeg er lidt pE5% bar
bund.
Det vil udfordre mig meget hvis jeg skulle programere det sE5%
umiddelbart er jeg normalt tilhE6%nger af denne lF8%sning, men jeg stE5%r
og skal bruge den ilF8%bet af november mE5%ned sE5% det er relativt
begrE6%nset hvor meget jeg kan fordybe mig i stoffet.

Hvilken af lF8%sningerne vil i anbefale jeg tager, eller er der nogle
der har et bedre lF8%sningsforslag?
Jeg skal under alle omstE6%ndigheder lE6%rer og programere...

Venlig hilsen
Christian Kragh


Re: LED diodelampe
Quoted text here. Click to load it

Var det mig der lavede det, lavede jeg det på denne måde:

1 knap til hvid farve, 1 knap til rød farve. Et langvarigt tryk får den
aktuelle farve til at skrue skiftevi op eller ned, et kort tryk på en af
knapperne får det hele til at tænde eller slukke (begge faver evt).

En microprocessor (uP)til at styre det hele

2 PWM outputs på uP'en der forbindes til hver sin transistor der driver
LED'erne.


Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: LED diodelampe
Quoted text here. Click to load it

Det var ogsE5% en mulighed. Men mulighederne er jo ubegrE6%nset nE5%r man
bruger en microprocessor.

Quoted text here. Click to load it

SE5% langt sE5% godt...
Ved du eventuelt hvor jeg kan finde supplerende oplysninger omkring
brugen af microprocessorer?
Eventuelt hvilken bog jeg skal lE5%ne for at blive sat ind i systemet.

Christian


Re: LED diodelampe
Quoted text here. Click to load it

Netop.
 
Quoted text here. Click to load it

Her der og alle vegne. Microchip.com vil være et godt sted at starte.

Quoted text here. Click to load it

Bøger ?

Hvad er det :-)

Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: LED diodelampe

Hej.

Jeg har planer om at lave en diodelampe med en indbygget lysdæmper.

Lampen skal have 2 farver som den kan skifte imellem således at man
får den glød på vægen man ønsker.
Derfor skal jeg bruge hvide og røde LED.
De skal kunne styres ved hjælp af et par knapper.
Den ene knap er til at forøge henholdsvis formindste spændingen på
den aktive diode farve.
Den anden knap er til at vise, ved hjælp af en indikator diode for
både hvod og rød, hvilken diode man aktuelt indstiller på.

Jeg har overvejdet hvordan man kan kan få dette system til at virke.

Mulighed 1:
En astabil multivibrator med tiden t = 0,2 sek der får en række
flip-flop til at forøge en talrække.
Deres udgange forbindes til en DAC som giver mig den varierede output
spænding jeg skal bruge.
Dette skal gøres for hver af farverne.
Der er ikke noget problem i at lave en kontroler til at vælge hvilken
astabil der skal aktiveres med en enkelt opbygning omkring en
operationsforstærker og en transistor.

Mulighed 2:
Programere et intigreret kredsløb med 6 porte.
3 porte til indgange og 3 porte til udgange.
Her skal programmet så være indrettet til at vælge hvilken kanal der
styres og den skal forøge henholdsvis mindske en variabel for at
indstille styrken på dioderne.
Fordel: Man kan meget mere præcis koorigere for at dioderne får samme
styrke på de enkelte trin ved at måle diodernes lysstyrke iløbet af
spændingsrækken.

Problem med løsning 1:
Hvordan får man flip-flop'ne til at tælle ned igen når de når maks
styrke?

Problem med løsning 2:
Jeg har ikke erfaringer med at programere C så jeg er lidt på bar
bund.
Det vil udfordre mig meget hvis jeg skulle programere det så
umiddelbart er jeg normalt tilhænger af denne løsning, men jeg står
og skal bruge den iløbet af november måned så det er relativt
begrænset hvor meget jeg kan fordybe mig i stoffet.

Hvilken af løsningerne vil i anbefale jeg tager, eller er der nogle
der har et bedre løsningsforslag?
Jeg skal under alle omstændigheder lærer og programere...

Venlig hilsen
Christian Kragh
ps husk lige du skal styre strømmen ikke spændingen
der er jo en konstant spænding over er led.
 Re: LED diodelampe
Quoted text here. Click to load it

Gør som Klaus foreslår, lad en microprocessor styre det. Du kan også
have en farvetabel til en glidende overgang fra dagslyshvidt til dybrødt
i flashprom.

Må jeg foreslå at du også includerer en gul og en grøn farvetone, evt
også en orange for at kunne ramme en mere naturlig farvetone hvis du
ønsker det.

/Lars

Re: LED diodelampe
Quoted text here. Click to load it

Mine fF8%rste ideer var entlig at jeg skulle have en lampe med rF8%d,
gul, grF8%n og blE5% dioder sE5%ledes at jeg kunne vE6%lge de farver jeg
F8%nskede.

Men var kommet frem til at det ikke var nF8%dvendigt. Det kunne jo vE6%re
jeg skulle det alligevel.

Christian


Site Timeline