Hjælp til fejlfinding og rep. søges - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Re: Hjælp til fejlfinding og rep. søges

Quoted text here. Click to load it
Og dimsen falder ikke tilfældigvis ind under undtagelserne i bilag 1,
punkt 1 og/eller 2 ? det mener jeg den gør, den skal ikke "godkendes".

OPers største problem er brugen af dimsen i det frekvensområde den
udmildbart er tiltænkt.


/Hans

Re: Hjælp til fejlfinding og rep. søges
Quoted text here. Click to load it

Alene det faktum, at dimsen handles frit diskvalificerer den efter
punkt 1.

Desuden er den ikke til radioamatørbrug (FM-båndet 88-108 MHz
er ikke et radioamatørbånd). Handlet som byggesæt og med henblik
på modificering til radioamatørbrug kan den måske sniges ind under
punkt 2.

Men anvendes den på FM-båndet er den ikke omfattet af nogen undtagelser.

--
My Danish Scanner Pages: http://www.dkscan.dk
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Hjælp til fejlfinding og rep. søges

Quoted text here. Click to load it
Sælges den til radioarmatører er den at betragte som ikke i fri
handel.


/Hans

Re: Hjælp til fejlfinding og rep. søges
Quoted text here. Click to load it

Du lever i fortiden. Det er mange år siden de særlige regler om at
radioamatørudstyr kunne måtte sælges til radioamatører blev
afskaffet.

Når vi taler radiosendere, som der er tale om her, så er der
grundlæggende 2 måder, de lovligt kan anvendes på:

1) Hvis man indehaver en tilladelse til at anvende en frekvens.

2) Hvis de er omfattet af "Bekendtgørelse om anvendelse af
radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og
kaldesignaler m.v."
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id13%3493


Med den sendestyrke din FM-sender har, falder den ikke ind under
ovennævnte bekendtgørelse.

--
My Danish Scanner Pages: http://www.dkscan.dk
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Hjælp til fejlfinding og rep. søges

Quoted text here. Click to load it
Orginale kilden til direktivet.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uriCE%LEX:31999L0005:DA:HTML
Find selv teksten vedr. bilag 1.

Quoted text here. Click to load it
Enig, men det har intet med "Bekendtgørelse om radio- og
teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold" at gøre som var dit
udgangspunkt for lovgivning på området.


/Hans

Re: Hjælp til fejlfinding og rep. søges
Quoted text here. Click to load it

Den er stort set lig med formuleringen i den danske implementering
af direktivet.

Men jeg er i øvrigt bedøvende ligeglad med dine ulovligheder, så
jeg slutter her.

--
My Danish Scanner Pages: http://www.dkscan.dk
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Hjælp til fejlfinding og rep. søges

Quoted text here. Click to load it
Så fgl.:
****************EU direktivet
Samlesæt til radioamatører samt kommercielt udstyr, der er ændret af
og beregnet til radioamatører, betragtes ikke som udstyr, der handles
frit.
****************

er stort set det samme som:
***************Dansk bekendtgørelse
Byggesæt til radioamatørbrug.
***************

Der er lidt forskel og som radioamatør syntes jeg da bedst om EUs
variant.

Hvorfor den danske implementerings bilag har en lidt anden ordlyd end
EU direktivets bilag kan man så undres meget over, men mon ikke EU har
lavet deres oversættelse og danmark har lavet sin egen.


/Hans

Re: Hjælp til fejlfinding og rep. søges
Quoted text here. Click to load it
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uriCE%LEX:31999L0005:DA:HTML
Quoted text here. Click to load it

Kære, lille, henrivende Hans.

Få det   n u   ind i hovedet: End ikke en radioamatør - uanset hans
sende-tilladelses-kategori (jeg skiller lige ordet for dig, så det det
nemmere for dig at læse) må ikke anvende en slig dims - eller nogen som
helst dims i øvrigt på 3 m.-båndet, d.v.s. i dette tilfælde 88 - 108 MHz.

I givet fald mod godkendelse (var det med 5nW, Max skrev?) står det jo
enhver lægmand frit for at anvende den - altså en dims.

Jeg har tidligere givet dig en link, hvor du kan læse, hvem der er
godkendende myndighed.

Strafferammen for at bryde loven er ligeledes angivet under samme link, nu
det tidligere i tråden har været nævnt.

Så igen: Såfremt du er i stand til at læse indenad, hvad jeg efterhånden
synes at have mine begrundede tvivl om, er der jo for så vidt ikke så meget
mere at diskutere.
--

Ha' det rart
Karsten, OZ1GB
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Hjælp til fejlfinding og rep. søges

Quoted text here. Click to load it
Selvfølelig må han bruge dimsen, han må bare ikke sende signalet ud i
fri luft.
Hvad glæde han kan have af at brænde 5 Watt af i en dummy modstand
skal jeg ikke blande mig i.

Quoted text here. Click to load it
Den skal ikke godkendes.
Jeg har redegjort hvorfor.


/Hans

Re: Hjælp til fejlfinding og rep. søges
Quoted text here. Click to load it

Det skal du nu ikke være så (skrå)sikker på:

http://www.itst.dk/frekvenser-og-udstyr/lovstof/love/bekendtgorelse-af-lov-om-radio-og-teleterminaludstyr-og-elektromagnetiske-forhold /

hvor, du i fald du kan læse indead, vil kunne finde svar på spørgsmål herom.

Her vil du også kunne finde svar på, hvem der er godkendende myndighed her i
landet. Du bøår så også ligfe vide, at enhver form for sendeudstyr - lovligt
som ulovligt - i allerhøjeste grad falder ind under begrebet
elektromagnetiske forhold.

Jeg ved så ikke lige, om du ikke selv synes, at det er på tide, du stikker
piben ind, som vist allerede foreslået af
Max, omend med et lidt andet ordvalg.
--
---
Med venlig hilsen
Karsten H. (7870)
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Hjælp til fejlfinding og rep. søges
Hej E.R

Quoted text here. Click to load it


Ja, på 5 nW.

--
Mvh MaxRe: Hjælp til fejlfinding og rep. søges
Hej igen

Bare for at få en ting på det rene: Jeg har ikke tænkt mig at sende
piratradio over det meste af byen. Jeg vil bare dække min egen matrikel og
når jeg nu HAVDE en sender var det jo nærliggende at gøre det med den. Jeg
vil _naturligvis_ være meget påpasselig med forstyrrelser.
Og ja: Jeg er udmærket klar over at den ikke er godkendt i Danmark, men jeg
prøvede med én af de små, godkendte man kan købte til 150 kr. Den kan ikke
engang række ind til clockradioen i soveværelset fra kontoret lige ved siden
af uden sus og skrat, så den er ikke voldsomt meget bevendt.

Iøvrigt ser tingesten ud til at virke. Jeg har fundet en løs forbindelse
eller en kold lodning - hvad man nu kalder det.
--
Mvh. Claus
der i parantes bemærket også har en 30'er scooter, der kan køre 60


Re: Hjælp til fejlfinding og rep. søges
Quoted text here. Click to load it

Skulle det med din scooter være en yderlige undskyldning eller blot en rend
mig i røven forklaring?:-)
--

Ha' det rart
Karsten, OZ1GB
Re: Hjælp til fejlfinding og rep. søges

Quoted text here. Click to load it

Sidstnævnte - inkl. smiley.
--
Mvh. Claus
www.clask.dk


Re: Hjælp til fejlfinding og rep. søges

Quoted text here. Click to load it

Hvordan vil du undgå at lave forstyrrelser?
--
MVH.
FinniSite Timeline