CNCdudez, steppermotor

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg har fått maskinen, men steppermotorene stemmer ikke med
byggebeskrivelsen, derforspørsmål.

Kortet for styring av steppermotorene, fra "Xylotex", forutsetter motorer
med to viklinger, 4 lederer ut til motorene.  Byggebesktivelsen viser
tilkopling av 4 ledere inne i motoren.

De motorene som er levert, Step-Syn" har 6 tilførselsledere; 2 sentertappete
spoler. Den er merket: DC 2.46V, 1.82A

Det er samme motoren som er vist i beskrivelsen. I første omgang ønsker jeg
å ikke demontere motorene og åpne dem, men bruke dem as is. Spørsmålet er:

Skal jeg isolere sentertappen av hver av disse viklingene og kople til
mellom ytrepunktene?

HMRe: CNCdudez, steppermotor

Quoted text here. Click to load it
Se manual:http://www.xylotex.com/XS3525V202.pdfSite Timeline