Beskyttelse af HF udgang !?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej ...

Jeg er ved at bygge en lille målesender med en DDS kreds.

Min udgang er 50ohm med et AC niveau fra 0,7uV til 500mV og DC til 125MHz

Hvordan dælan kortslutnings beskytter jeg den og sikre mig at man ikke kan
sende f.eks. 50W ind i den udgang og brænde det hele af ?

Hilfe ! jeg er lost :D

M.v.h.
Lasse
Re: Beskyttelse af HF udgang !?

Quoted text here. Click to load it
Der er vist kun en udvej..... Fingrene af tasten mens du justerer på
modtageren, ellers frakobl tastekredsløb imens ;o)

mvh
EbbeRe: Beskyttelse af HF udgang !?
Quoted text here. Click to load it
125MHz
kan

Når f.eks. Schlumbergers 4040 Stabilock kan klare det og ligefrem er
beregnet til formålet (har selv brugt faciliteten), så burde det jo være
teknisk muligt.
Når man taster senderen, så skifter der et relæ inde i racket. Man kan
naturligvis nå, at knalde mange attinuatorer i løbet af den mekaniske
skiftetid. Men ville det ikke være muligt, at beskytte attinuatoren med et
par tranzorber og lade et HF-sencekredsløb måle, hvad der sendes til den
interne dummyload og herefter lade relæet fravriste senderen fra
attinuatoren, hvis sencespændingen er høj nok?

Når man bruger stabilocken, så bemærker man også, at der faktisk skal et par
watt ind i den, for få den om på TX-mode. Hvilket måske kunne underbygge
teorien om, at man skal overskride een eller anden tærskelspænding (langt
over generatorens egen output), før relæet kobler sig fra af attinuatoren.

Hilsen
LarsRe: Beskyttelse af HF udgang !?
On Sat, 12 Mar 2005 18:51:06 +0100, "Lasse Madsen"

Quoted text here. Click to load it
Det gør du ikke.

Eller rettere : det er dyrt og besværligt.  De løsninger jeg har set
har været baseret på at der altid er en attenuator i udgangen, flere
relæer, et sensorkredsløb til HF.

Det er IKKE banalt!
--
Jeg kan virkelig ikke se, hvad det skulle betyde, at forbinde en 0,1 mm X 1
mm tin-fyldt kobberbane i ét apparat med en anden 0,1 mm X 1 mm tinfyldt
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Beskyttelse af HF udgang !?

Quoted text here. Click to load it
Det gør du på tre mulige måder:

1 - du monterer et reedrelæ (eller bedre: En reedkontakt) i serie med
udgangen, coaxialt, så dit standbølgeforhold ikke forværres utilladeligt
meget. Relæet er normalt åbent, så du ikke kan sende baglængs ind i
målesenderen, når den er slukket. Når den er tændt, sørger du for, at
kontakten lukkes og kun åbnes, hvis en HF-detektor på udgangen måler en
utilladelig stor spænding. Bruges normalt kun, hvor standbølgeforholdet på
udgangen godt må være lidt stort, f.eks. HP8901 Modulation Analyzer. I dit
tilfælde, hvor du kun skal op på 125 MHz = langsomt varierende DC, er det
nok en udmærket løsning.

2 - lader sidste trin i din attenuatorkæde være et fast 20 dB dæmpeled, der
kan tage 50 watt. Sender du baglængs gennem det, bliver er 50 watt dæmpet
til 0,5 watt, og det kan din bagvedliggende elektronik nok(?) klare. Bruges
f.eks. i Schlumberger 4040 og mange andre mobilradiotestere.

3 - monterer en lille sikring i serie med inderlederen á lá reedkontakten i
alternativ 1. Meget brugt er en Picofuse, der kan indloddes coaxialt.
Fordelen frem for alternativ 1 er, at standbølgeforholdet kan holdes lavt,
at det ingen elektronik kræver - og er så besværlig at udsikfte, når man har
dummet sig med at sende baglængs, at man rigtig har tid og mulighed for at
ærge sig over sin dumhed! Burges som option i finere målesendere.

Jeg bruger normalt en udvendig 20 dB attenuator, der kan tage mosten, hvis
jeg skal lave modtagermålinger, og der er fare for at sende baglængs.

Sven Lundbech
OZ7S, OZ1AWJ
Landsformand EDRRe: Beskyttelse af HF udgang !?
Quoted text here. Click to load it

Hej Lasse

Hvis du sender en mail til mig ( Mail adr kan findes på min hjemme side ),
så vil jeg sende et lille diagram der viser hvordan Marconi har lavet det i
en af deres signal generatore.


--
Hilsen
   Peter N Petersen
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Beskyttelse af HF udgang !?


Quoted text here. Click to load it

En Marconi 2955 kan ikke tåle 25W ind,
på samme frekvens som målesenderen er indstillet på.
Det er afprøvet, med afbrændt udgang til følge :-(

Det er også noget nær det eneste, der kan få den futtet af.

Den kan sagtens tåle at få effekt ind baglæns,
bare frekvensen er forskellig fra, hvad målesenderen er indstillet på.


Blot en lille advarsel, fra en der har prøvet det     ;-)--
mvh UffeSite Timeline